FILM A VIDEO

CINEAMA 2018 (propozície)

cineama promo

Gemersko-malohontské osvetové stredisko vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018. Ak natáčate, tvorivo pracujete s natočeným materiálom a chcete sa o svoju tvorbu podeliť aj s divákmi – využite možnosť svoje filmové práce prihlásiť do…
Čítať viac

CINEAMA 2016 (výsledky)

Večerné hodiny piatku 18. marca patrili v Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku filmom a videám prihláseným do regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej a neprofesionálnej filmovej a video tvorby Cineama 2016. Do súťaže sme obdržali 16 krátkych filmov rôznych žánrov v troch vekových kategóriách….
Čítať viac