Výchova a vzdelávanie

Napísali o nás

Tvorivé dielne realizované Gemersko-malohontským osvetovým strediskom pre žiakov základných a špeciálnych základných škôl, gymnáziií a stredných škôl sa už tradične tešia veľkej obľube v celom regióne Gemera – Malohontu. Osvojenie si nových techník a vlastnoručná výroba väčšinou tematických dekoračných i…
Čítať viac

Metodický deň

Vo štvrtok 11. februára 2016 sa konal metodický deň pre pedagógov, ktorý organizovala Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote. Metodický deň bol zameraný na programy environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP pre pedagógov základných a materských škôl,…
Čítať viac

Dobšinského rozprávkový Gemer

Literárnu autorskú súťaž „Dobšinského rozprávkový Gemer“ organizujeme už tradične na počesť slávneho rodáka gemerského regiónu – Pavla Dobšinského – pedagóga, spisovateľa, básnika, zberateľa a vydavateľa ľudových rozprávok. Súťaž prebiehala v dvoch vekových kategóriách. Do jubilejného 15. ročníka súťaže sa zapojilo…
Čítať viac

DOTYKY S HISTÓRIOU

dgdgd

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote pripravilo pre deti a mládež zo znevýhodnených skupín obyvateľstva v mesiacoch jún až september 2013 projekt pod názvom Dotyky s históriou. Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť deťom a mládeži históriu nášho regiónu prostredníctvom náučných zájazdov po Gotickej…
Čítať viac

HYPERIKUM

Dňa 22. mája 2009 sa v SEV Drieňok v Teplom Vrchu uskutočnila súťaž žiakov ZŠ s environmentálnou tematikou HYPERIKUM. Víťazné družstvá: 1.miesto: Evanjelická ZŠ Rimavská Sobota Marek Galamb, Lucia Pšidová, Gabriela Tóthová 2.miesto: ZŠ s MŠ Rimavská Baňa Elena Mišurdová, Mária Daniová,…
Čítať viac