CINEAMA 2018 (propozície)

cineama promo

Gemersko-malohontské osvetové stredisko vyhlasuje regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2018. Ak natáčate, tvorivo pracujete s natočeným materiálom a chcete sa o svoju tvorbu podeliť aj s divákmi – využite možnosť svoje filmové práce prihlásiť do súťaže.

Ak poznáte niekoho, kto prostredníctvom kamery alebo fotoaparátu zaujímavo zaznamenáva svet okolo seba, alebo dokonca vytvára svoj vlastný filmový svet – posuňte mu prosím informáciu o tejto súťaži. Ďakujeme.

Propozície súťaže: Propozície CINEAMA GMOS

Prihláška: priloha-c.-1_cineama_prihlaska_

Filmy a videá na DVD alebo nosičoch uvedených v propozíciách nám zasielajte poštou, alebo doručte osobne do 23. marca 2018. Vyhodnotenie a verejné premietanie filmov sa uskutoční v priestoroch GMOS 27. marca v popoludňajších hodinách (zmena)

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať tu: hudbagmos@rsnet.sk, alebo telefonicky: 047/5631095.

Tešíme sa na Vaše videá, filmy a tvorivú spoluprácu!