Neupotrebiteľný majetok

Zoznam neupotrebiteľného a prebytočného majetku GMOS