Kontakty

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota

Mgr. Darina KIŠÁKOVÁ – riaditeľka
Telefón: 047/ 5621222, mobil: 0910 981 783
E-mail: gmos@rsnet.sk

Mgr. Stanislava ZVAROVÁ– zástupca riaditeľa, odborný pracovník – folklór
Telefón: 047/ 5631095, kl.107
E-mail: folklorgmos@rsnet.sk

Mgr. Anetta CVACHOVÁ– vedúca útvaru KVČ
Telefón: 047/ 5631095, kl.106
E-mail: anettagmos@rsnet.sk

Elvíra POVINSKÁ – odborný pracovník – menšinová kultúra
Telefón: 047/ 5631095, kl.102
E-mail: zucgmos@rsnet.sk

Ing. Magdaléna Kantorová – odborný pracovník – remeslo, folklór
Telefón: 047/ 5631095, kl.104
E-mail: remeslogmos@rsnet.sk

Mgr. Kristína Lendvorská – odborný pracovník – hudba, foto, film, web a grafika
Telefón: 047/5631095
E-mail: hudbagmos@rsnet.sk

Gabriela ODELGOVÁ – ekonomické odd. -vedúca odd.THČ, účtovníčka
Telefón: 047/ 5631095, kl.103
E-mail: godelgova@rsnet.sk

Ing. Jaroslava CHROMEKOVÁ – ekonomické odd. -mzdy,VO
Telefón: 047/ 5631095, kl. 105
E-mail: ekongmos@rsnet.sk

Marián KIŠÁK – vodič motorového vozidla
Telefón: 047/ 5631095, kl.108

Zoltán BALÁŽ – aranžér
Telefón: 047/ 5631095, kl.108

 

1 Komentár

  1. Pingback: emkartofun

Pridávanie komentárov bolo ukončené.