Najnovšie príspevky

Folklórne rozpravy

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote organizovalo po druhýkrát Folklórne rozpravy, ktoré vznikli na základe podnetu členov poradného zboru pre folklór pri GMOS v Rimavskej Sobote. Cieľom tejto aktivity je hlbšie poznávanie folklórnych tradícií v regióne, nárečí a…
Čítať viac

CINEAMA 2016 (výsledky)

Večerné hodiny piatku 18. marca patrili v Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku filmom a videám prihláseným do regionálnej súťažnej prehliadky amatérskej a neprofesionálnej filmovej a video tvorby Cineama 2016. Do súťaže sme obdržali 16 krátkych filmov rôznych žánrov v troch vekových kategóriách….
Čítať viac

CINEAMA 2016

Gemersko-malohontské osvetové stredisko pozýva všetkých záujemcov o nové, kvalitné a možno aj netradičné filmové zážitky na regionálnu prehliadku amatérskej a nezávislej filmovej a video tvorby CINEAMA 2016 do priestorov GMOS (Jesenského 5). Filmová prehliadka sa koná 18. marca 2016 so…
Čítať viac