Regionálna súťaž amatérskej fotografie

Gemersko-malohontské osvetové stredisko usporiadalo v mesiaci apríl regionálnu súťaž amatérskej fotografie s postupom do krajského kola AMFO 2019. Súťaž sa konala v rámci projektu Neskrývaj, čo doma máš, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Do súťaže sa prihlásilo 13 fotografov v troch vekových kategóriách s farebnými i čiernobielymi fotografiami a s dvoma cyklami fotografií.

Cenu poroty si z regionálneho kola odniesol Matej Kováč za čiernobiele fotografie.

Do krajského kola súťaže, ktoré organizuje Podpolianske osvetové stredisko vo Zvolene postupujú nasledovné fotografie: