Tvorením ku šťastiu II.

IMGP9164

Zámerom projektu Tvorením ku šťastiu II., ktorý je, ako radová číslica naznačuje, pokračovaním aktivít podporených v roku 2016 je uchovávanie a oživenie tradícií prostredníctvom osvojovania si tradičných remeselných zručností. Cieľom projektu, ktorý z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia bolo najmä oživenie tradičných ľudových remesiel typických pre región Gemer-Malohont, ale taktiež oboznámenie účastníkov so zabudnutými technikami, resp. novými, modernými technikami tvorivých dielní.

Tvorivé dielne boli realizované od apríla až do decembra roku 2017 v priestoroch Gemersko-malohontského osvetového strediska, na podujatiach organizovaných a spoluorganizovaných GMOS, resp. v teréne, najčastejšie v základných školách, školských kluboch, komunitných spolkoch v regióne.

Projekt Tvorením ku šťastiu prispel k zmysluplnému tráveniu voľného času detí, mládeže i dospelých, prispel ako k rozvoju aktivít Gemersko-malohontského osvetového strediska, tak i ku sprístupneniu tradičných aj nových remeselných techník širokej verejnosti.

Na tvorivých dielňach sme sa venovali rôznym technikám počnúc od tradičných ľudových remesiel (košikárstvo, tkanie a textilná výroba, nepálená keramika) cez techniky stále živé (zdobenie kraslíc, práca s korálkami) až po techniky, ktorých aplikácia popri tradičných remeselných technikách pritiahla k tvoreniu aj mladšiu generáciu a svojou jednoduchosťou a rýchlym výsledkom často vypĺňali “čakaciu dobu” pri iných technikách (embosovanie, práca so zmršťovacou fóliou, zdobenie polystyrénových gulí, srdiečok a vencov).

Účastníci si z každej tvorivej dielne odnášali nielen hotový výrobok, ale aj pocit hrdosti a spokojnosti s dobre vykonanou prácou.