Zochova divadelná Revúca – Program

Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického kraja usporiada v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Revúca 45. ročník súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla a divadla mladých s názvom ZOCHOVA DIVADELNÁ REVÚCA.

Trojdňová prehliadka v dňoch 2. – 4. mája 2019 do priestorov Kultúrneho domu v Revúcej prinesie divadelné predstavenia, ktoré postúpili z regionálnych súťaží divadelných súborov v celom kraji. Súťažiť budú o postup na celoštátne divadelné prehliadky Belopotockého Mikuláš (divadlo dospelých) a FEDIM Tisovec (divadlo mladých).

Súčasťou prehliadky je autorská výstava Kataríny Molnárovej a Evy Grendelovej s názvom Dve výnimočné…

Realizáciu prehliadky finančne podporili Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj. 
Hlavným organizátorom je Gemersko-malohontské osvetové stredisko. 

Všetkých srdečne pozývame!