fbpx

Adresár súborov z okresov RS a RA

Zoznam kolektívov a jednotlivcov v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej tvorby z okresov Rimavská Sobota a Revúca nájdete tu:

Zoznam kolektívov ZUČ na území okresov Rimavská Sobota a Revúca

Zdieľam