fbpx

Mesacne programy

Aktivity v auguste 2021

V mesiaci august sa budeme venovať hlavne tradičnej ľudovej kultúre – všetkých srdečne pozývame (netradične v auguste) na 42. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností Klenovská rontouka. V rámci projektu Čarovná studnička plánujeme prezentovať techniku pradenia, tradičné pastierske hudobné nástroje a heligónku….
Čítať viac

Aktivity GMOS v júli 2021

Mesiac júl je v Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku venovaný najmä aktivitám pre deti – v prvej polovici u nás privítame účastníkov letných detských tvorivých dielní Šikovné ruky a veselá myseľ, v druhej polovici júla spoluorganizujeme detské hudobné a tanečné tvorivé dielne…
Čítať viac