fbpx

Kontakty

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5
979 01 Rimavská Sobota

Mgr. Darina KIŠÁKOVÁ – riaditeľka
Telefón: 047/ 5621222, mobil: 0910 981 783
E-mail: gmos@rsnet.sk

Mgr. Stanislava ZVAROVÁ – zástupkyňa riaditeľky
Telefón: 047/ 5631095, kl.107
E-mail: folklorgmos@rsnet.sk

Oddelenie kultúrno-výchovných činností:

Mgr. Anetta CVACHOVÁ – vedúca oddelenia
Telefón: 047/ 5631095, kl.106
E-mail: anettagmos@rsnet.sk

Elvíra POVINSKÁ  
Telefón: 047/ 5631095, kl.102
E-mail: zucgmos@rsnet.sk

Ing. Magdaléna KANTOROVÁ
Telefón: 047/ 5631095, kl.104
E-mail: remeslogmos@rsnet.sk

Mgr. Kristína LENDVORSKÁ
Telefón: 047/5631095
E-mail: hudbagmos@rsnet.sk

Oddelenie technicko-hospodárskych činností:

Gabriela ODELGOVÁ – vedúca oddelenia
Telefón: 047/ 5631095, kl.103
E-mail: godelgova@rsnet.sk

Ing. Jaroslava CHROMEKOVÁ 
Telefón: 047/ 5631095, kl. 105
E-mail: ekongmos@rsnet.sk

Marián KIŠÁK 
Telefón: 047/ 5631095, kl.108

Zoltán BALÁŽ
Telefón: 047/ 5631095, kl.108

 

Zdieľam