fbpx

Partneri

Banskobystrický samosprávny kraj
Námestie SNP 23
974 00 Banská Bystrica
www.vucbb.sk

Ministerstvo kultúry SR
www.culture.gov.sk

Národné osvetové centrum Bratislava
Nám. SNP č. 12
812 34  Bratislava
www.nocka.sk

Mesto Rimavská Sobota
Svätoplukova 9
979 01 Rimavská Sobota
www.rimavskasobota.sk

Mesto Revúca
Námestie slobody 13/17
050 01 Revúca
www.revuca.sk

Mesto Tisovec
Nám. Dr. V. Clementisa 1
980 61 Tisovec
www.tisovec.com

Mesto Hnúšťa
Mestský úrad
981 01 Hnúšťa
www.hnusta.sk

Regionálne osvetové strediská v Banskobystrickom kraji

Stredoslovenské osvetové stredisko
Dolná 35
975 25 Banská Bystrica
www.sosbb.sk

Novohradské osvetové stredisko
Karmánova 2
984 01 Lučenec
www.noslc.sk

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko
Nám. A. H. Škultétyho 35
990 01 Veľký Krtíš
e-mail: hios@zoznam.sk

Pohronské osvetové stredisko
Duklianskych hrdinov 21
965 80 Žiar nad Hronom
www.osvetaziar.sk

Podpolianske osvetové stredisko
Bystrický rad 1
960 26 Zvolen
www.osvetazvolen.sk

Zdieľam