fbpx

Vitajte na stránkach GMOS

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote je jednou z príspevkových organizácií Banskobystrického samosprávneho kraja. Plní nezastupiteľné poslanie pri uchovávaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní tradičných i súčasných kultúrnych hodnôt v regióne. Svojou vzdelávacou činnosťou významnou mierou prispieva k získavaniu nových vedomostí a zručností, ako i získavanie nových postojov a návykov a v rámci svojej územnej pôsobnosti odborne usmerňuje aktivity miestnej kultúry. Hlavným poslaním strediska je vytvárať podmienky pre rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti, zachovávať kultúrne symboly regiónu a zabezpečovať kultúrne a vzdelávacie aktivity pre široký okruh občanov v 149 obciach okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Spolupráca
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote neustále spolupracuje s miestnymi a regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít v regióne pôsobenia.

Zdieľam