fbpx

Čarovná studnička

Čarovná studnička – projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia aj v roku 2020 pokračuje vo svojich edukačných aktivitách. Jednou z aktivít je vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry, spev, tanec, hudba…

Pre pedagógov a členov detských folklórnych súborov sme realizovali tvorivú dielňu – tanečná príprava v detských folklórnych súboroch, s lektorkou Martinou Vargovou, tanečníčkou a lektorkou v oblasti ľudového tanca. Vďaka projektu sme 20. februára 2020 realizovali metodickú pomoc v Detskom folklórnom súbore Zrkadielko v Hnúšti.

Zdieľam