fbpx

O nás

1Osvetové stredisko ponúka:

 • koncepčnú, dramaturgickú, programovú a realizačnú pomoc pri tvorbe programov, podujatí, festivalov a výročí …
 • sprostredkovanie, účinkovanie súborov a jednotlivcov na podujatia, oslavy …
 • sprostredkovanie ľudových remeselníkov, ukážok ich výroby, tovar pre jarmoky, festivaly, slávnosti, tvorivé dielne
 • vzdelávacie aktivity v rôznych oblastiach spoločenského života pre rozličné cieľové skupiny
 • sadzbu, tlač a odbornú pomoc pri vydávaní materiálov menšieho rozsahu
 • odbornú poradenskú činnosť v oblasti miestnej kultúry a cestovného ruchu

Osvetové stredisko pôsobí v oblasti:

 • tradičnej a ľudovej kultúry
 • umeleckého slova a literárnej tvorby
 • divadla detí i dospelých;
 • moderného a nefolklórneho tanca
 • modernej, vokálnej, country, folkovej a dychovej hudby a spevu
 • občianskych obradov
 • národných tradícií
 • environmentálnej výchovy
 • výtvarníctva, fotografií a filmu

Osvetové stredisko organizuje:

 • kurzy, školenia a semináre,
 • výstavy, súťaže, prehliadky, festivaly, komponované programy, scénické prezentácie, tvorivé dielne
 • iné formy aktivít
Zdieľam