Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Kontakty

Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Mgr. Darina KIŠÁKOVÁ – riaditeľka
Telefón: 047/ 5621222 Mobil: 0910 981 783
E-mail: gmos@rsnet.sk

Mgr. Stanislava ZVAROVÁ – zástupkyňa riaditeľky
Tradičná ľudová kultúra, folklór a folklorizmus
E-mail: folklorgmos@rsnet.sk

Oddelenie kultúrno-výchovných činností:

Mgr. Anetta CVACHOVÁ – vedúca oddelenia
Výchova a vzdelávanie, ZPOZ, štatistika
E-mail: anettagmos@rsnet.sk

Elvíra POVINSKÁ  
Hudba, spev, umelecký prednes, menšinová kultúra
E-mail: zucgmos@rsnet.sk

Mgr. Kristína LENDVORSKÁ
Remeselné kurzy a tvorivé dielne, web
Telefón: 047/5631095
E-mail: hudbagmos@rsnet.sk

Lucia KOVÁČOVÁ
Vizuálne umenie, tvorivé dielne
E-mail: remeslogmos@rsnet.sk

Ing. Magdaléna KANTOROVÁ
(t.č. materská dovolenka)

Oddelenie technicko-hospodárskych činností:

Gabriela ODELGOVÁ – vedúca oddelenia
E-mail: godelgova@rsnet.sk

Ing. Jaroslava CHROMEKOVÁ 
E-mail: ekongmos@rsnet.sk

Marián KIŠÁK 

Zoltán BALÁŽ

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram