Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Výchova a vzdelávanie

Folklór a folklorizmus
Čarovná studnička - Škola tanca z Rejdovej

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo 27. januára 2023 Školu tanca z Rejdovej v Dome kultúry v Revúcej. Vďaka projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a vďaka tanečným pedagógom Agáte Krausovej a Slavomírovi Ondejkovi sme mohli rozvíjať ľudové tanečné umenie […]

Čítať ďalej
Tvorivé dielne a remeslo
Ponuka tvorivých dielní

Gemersko-malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, aj tento školský rok ponúka nasledovné tvorivé dielne pre základné školy, školské kluby, stredné školy, komunitné centrá... Tešíme sa na Vás a Vašich žiakov.

Čítať ďalej
Tvorivé dielne a remeslo
REMESLO MÁ ZLATÉ DNO  

Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a obec Klenovec v čase od 14. – 19.8.2022 realizovali po XIV. krát tvorivé remeselné dielne pre deti neďaleko Klenovca, na Ráztočnom.  Aktivita sa konala v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a remesiel, ktorý z verejných zdrojov […]

Čítať ďalej
Tvorivé dielne a remeslo
Šikovné ruky a veselá myseľ

V termíne 8. - 12. augusta 2022 Gemersko-malohontské osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja usporiada vo svojich priestoroch letné detské tvorivé dielne Šikovné ruky a veselá myseľ. Piaty ročník úspešného cyklu tvorivých dielní je venovaný rozvíjaniu fantázie a kreativity, prezentácie tradičných i súčasných remeselných techník. Tvorivé dielne sú určené pre deti vo veku 8 […]

Čítať ďalej
Folklór a folklorizmus
Čarovná studnička - decembrové webináre

Pozývame Vás na webináre v oblasti tradičnej ľudovej kultúry realizované Gemersko-malohontským osvetovým strediskom v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja prostredníctvom aplikácie ZOOM. Webináre sú súčasťou projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 1.) Vo štvrtok 2. decembra 2021, od 10:00 sa bude konať prezentácia ako pracovať s obradovým […]

Čítať ďalej
Folklór a folklorizmus
Muzičky 2021

Po ročnej pauze sa tešíme na stretnutie s mladými muzikantmi, na tvorivej hudobnej dielni MUZIČKY, ktoré sa konajú v rámci projektu Tvorivé dielne hudby, tanca a tradičných ľudových remesiel. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Organizátori hudobných dielní sú Národné osvetové centrum, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti […]

Čítať ďalej
Predstavujeme vám...
Dotyky s históriou

Niekoľkoročnú tradíciu v činnosti Gemertsko – malohontského osvetového strediska píše aj projekt  zameraný na priblíženie histórie prostredníctvom  návštevy sakrálnych pamiatok, starobylých kostolíkov, rodných domov, pamätníkov našich národných dejateľov DOTYKY S HISTÓRIOU. Toto podujatie sme organizovali každoročne v mesiaci jún a bolo prioritne určené pre účastníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia – deti z detských domov a seniorov. Keďže sme kvôli epidemiologickým […]

Čítať ďalej
Folklór a folklorizmus
Pozývame na webinár

Pozývame všetkých záujemcov na webinár - metodické školenie pre spevákov ľudových piesní, vedúcich folklórnych kolektívov a pedagógov, ktorí sa venujú spevákom, či už ide o deti, alebo aj dospelých. Budeme sa venovať hlavne hlasovej hygiene, hlasovej rozcvičke a okrajovo sa dotkneme aj výberu piesňového materiálu. Webinár bude v pondelok 12. apríla 2021 o 16:00, prostredníctvom […]

Čítať ďalej
Folklór a folklorizmus
Mali sme webináre

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v spolupráci s Národným osvetovým centrom realizovali dva vzdelávacie  webináre v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Vo štvrtok 25. 3. 2021 sme realizovali webinár O pigu a Zlatú bránu pre vedúcich a pedagógov detských folklórnych kolektívov a krúžkov.  Základmi konštruktívnej tanečnej pedagogiky, práce s folklórnym materiálom nás sprevádzala lektorka, etnochoreologička Mgr. […]

Čítať ďalej
Folklór a folklorizmus
Metodické školenia pre vedúcich DFS a mládežnícke ľudové hudby

Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, Národné osvetové centrum realizujú metodické školenia v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. V stredu 25. 3. 2021 o 18:00 realizujeme školenie pre vedúcich detských folklórnych súborov s etnochoreologičkou Mgr. art. Katarínou Babčákovou, PhD., na tému: Základy konštruktívnej tanečnej pedagogiky, práce s folklórnym materiálom pre vedúcich v […]

Čítať ďalej
Roztratené zrnká
Roztratené zrnká - online mentoring

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj, v rámci projektu Roztratené zrnká, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, realizovali mentoring pre realizátorov terénneho výskumu. 22. 2. 2021 oblasť folklorizmu mentorsky sprevádzala lektorka Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie z Univerzity Komenského v Bratislave. Oblasť duchovnej kultúry 26. 02. 2021 mentorsky […]

Čítať ďalej
Folklór a folklorizmus
Mentoring pre Roztratené zrnká

Gemersko -malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Banskobystrický samosprávny kraj realizujú mentoring pre realizátorov terénneho výskumu Roztratené zrnká. Oblasť folklorizmu bude sprevádzať lektorka Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc., z Katedry etnológie a muzeológie UK v Bratislave, 22.2.2021 od 16:00 a oblasť duchovnej kultúry Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD. z Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, 26.02.2021 o 18:00. Oba stretnutia budú prebiehať […]

Čítať ďalej

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram