Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Čarovná studnička - tanečná tvorivá dielňa

Gemersko-malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pozýva na tanečnú tvorivú dielňu Čarovná studnička 25. februára 2023 v čase od 12:00 do 15:00.

Tvorivá dielňa je určená pre vedúcich a pedagógov detských a mládežníckych folklórnych kolektívov, pedagógov ZŠ,  ZUŠ, CVČ. Lektorkou je Mgr. Andrea Pitoňáková z Domu ľudového tanca z Košíc a riaditeľka SZUŠ.

1. workshop - Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci I.

Obsah: základné tanečné motívy, tanečné hry v ľudovom tanci, príklady hier a cvičení so zameraním na tanečné motívy, vnímanie hudby. Po dohode na 1. stretnutí dohodneme dátum nasledujúceho (najskôr o 1 mesiac).

Účastnícky poplatok: 10,00 €

Prihláste sa na mail: folklorgmos@rsnet.sk, prosím uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, v krátkosti napíšte informácie o Vás, v ktorom kolektíve pôsobíte, koľko rokov. Na tanečnú dielňu si prineste cvičný odev a obuv.

2. workshop - Tanečná  a technická príprava detí a mládeže v ľudovom tanci  II.

Obsah: využívanie tanečných motívov v improvizácii, tanečné hry v drámapedagogike, príklady hier a cvičení so  zameraním na párový tanec

Pre účastníkov vydáme potvrdenie o absolvovaní workshopov.

Info: Stanislava Zvarová, 0904875369, folklormos@rsnet.sk

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram