Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Divadlo a umelecké slovo

Divadlo
FEDIM 2024

V dňoch 31. mája až 2. júna sa v meste Tisovec uskutočnil Festival divadla mladých – FEDIM, ktorého vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, Bratislava a hlavným organizátorom Gemersko-malohontské osvetové stredisko – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v Rimavskej Sobote v spolupráci s mestom Tisovec, Mestským kultúrnym strediskom v Tisovci a o.z. Tisart. Počas podujatia sa predstavilo celkovo 11 divadelných súborov, presnejšie […]

Čítať ďalej
Divadlo a umelecké slovo
Deň štúrovskej poézie 2024

29. mája 2024 sa konal 22. ročník regionálnej recitačnej súťaže „Deň štúrovskej poézie“ v kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku, v susedstve rodného domu jedného z básnikov štúrovskej generácie, Jána Bottu. Súťaž každoročne organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Obcou Vyšný Skálnik. Súťaž je súčasťou projektu Čarovná studnička, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na […]

Čítať ďalej
Divadlo
Divadlo, hudba, tanec v Dome osvety

🎭Divadlo, hudba, tanec v Dome osvety (v rámci výzvy Umenie pre školy) Dňa 28. 05. 2024 do Domu osvety, v Gemersko-malohontskom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote zavíta Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena s divadelnou inscenáciou POSTARAJ SA! + workshopom. Podujatie je LEN PRE VOPRED DOHODNUTÉ ŠKOLY! 😊 Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu […]

Čítať ďalej
Divadlo a umelecké slovo
Deň štúrovskej poézie

Dňa 29. mája 2024 sa uskutoční Kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku 22. ročník regionálnej recitačnej súťaže Deň štúrovskej poézie. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, spoluorganizátormi sú Obec Vyšný Skálnik a Základná škola s materskou školou Sama Vozára […]

Čítať ďalej
Divadlo
Lojkov Tisovec

Odborná porota v zložení MUDr. Géza Hizsnyan, PhDr. Ľubomír Šárik, Mgr. Dušan Krnáč udelila umiestnenia v regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM nasledovne: Divadlo dospelých Belopotockého Mikuláš Zlaté pásmo s priamym postupom: PRO REVATIO z Revúcej s inscenácou Svadba pod kohútom alebo len aby to bolo s menšími trovami Strieborné pásmo s návrhom […]

Čítať ďalej
Divadlo
Detská divadelná Revúca

25. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka pod názvom Detská divadelná Revúca sa konal 27. marca 2024 v Rimavskej Sobote. Víťazi zlatého pásma postúpili do krajskej detskej divadelnej súťaže v Žiari nad Hronom.   Odborná porota v zložení: PhDr. Ľubomír Šárik (predseda poroty), Mgr. Marian Lacko a Mgr. art. Katarína Smaczná udelili umiestnenia […]

Čítať ďalej
Divadlo
Zochova divadelná Revúca

Važení priaznivci divadla, Gemersko-malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Revúca Vás srdečne pozývajú na krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky Zochova divadelná Revúca, 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a 9. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM. Krajská postupová […]

Čítať ďalej
Divadlo a umelecké slovo
70. Hviezdoslavov Kubín

Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese Gemersko-malohontské osvetové stredisko Rimavská Sobota – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo dňa 11. 4. 2024 v Dome osvety v Rimavskej Sobote regionálne kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2024 pre I.-IV. kategóriu. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo základných a stredných škôl z okresov […]

Čítať ďalej
Divadlo a umelecké slovo
Hviezdoslavov Kubín 2024

Gemersko-malohontské osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja usporiada 11. apríla 2024 regionálne kolo 70. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaž sa koná v Dome osvety v Rimavskej Sobote, v regionálnom kole sa predstavia detskí recitátori, ktorí postúpili z okresných kôl pre Rimavskú Sobotu a Revúcu […]

Čítať ďalej
Divadlo
Lojkov Tisovec

Blíži sa nám regionálne kolo celoštátnej postupovej sútaže divadla neprofesionálneho divadla dospelých a divadla mladých Lojkov Tisovec. Vyhlasovateľ a odborný garant Národné osvetové centrum S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja

Čítať ďalej
Divadlo
Divadlo očami detí

Srdečne vás pozývame na vyhodnotenie regionálnej výtvarnej súťaže "DIVADLO OČAMI DETÍ - 2024". ?Miesto konania: Mestské kultúrne stredisko v Revúcej?Dátum: 26. marca 2024?Čas: 13:00

Čítať ďalej
Divadlo
Detská divadelná Revúca

27.marca 2024 sa v Rimavskej Sobote uskutoční 25. ročník regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka. Vyhlasovateľ a odborný garant: Národné osvetové centrum. S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Čítať ďalej
1 2 3 6

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram