Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Revitalizácia Domu osvety Gemera - Malohontu

Celkovým cieľom projektu je zvýšenie kvality služieb poskytovaných Gemersko-malohontským osvetovým strediskom (GMOS) v Rimavskej Sobote revitalizáciou Domu osvety.

Účelom projektu je komplexná rekonštrukcia Domu osvety v Rimavskej Sobote vrátane opatrení na zvýšenie hygienických štandardov objektu.

Ide o historický objekt, ktorý bol desaťročia využívaní GMOS, v dôsledku požiaru bola však jeho značná časť dlhšie nevyužitá.

Ciele projektu chce projekt dosiahnuť dvoma hlavnými aktivitami:

  1. Zlepšenie kvality poskytovaných služieb  - revitalizácia Domu osvety prostredníctvom jej komplexnej rekonštrukcie a debarierizácie. Vytvoria sa tak moderné priestory na rôzne aktivity organizované GMOS – od koncertov-predstavení, súťaží, výstav, cez prednášky až po klubovú činnosť. Výrazne sa tak rozšíria možnosti GMOS pri organizovaní kultúrnej činnosti v regióne.
  2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov  v objekte Domu osvety – inštaláciou germicídnych žiaričov na exponované miesta a vybudovaním sociálnych zariadení s bezdotykovými batériami a pisoármi. Zvýši sa tým jednak kapacita a kvalita prevádzky priestorov Domu osvety, ale aj bezpečnosť v podmienkach pandemickej situácie.

Cieľovou skupinou projektu je široká verejnosť regiónu Gemer-malohont, pre ktorú GMOS svoje aktivity organizuje.

Miesto realizácie projektu je Dom osvety na Jesenského ulici 340/5 v Rimavskej Sobote.

Realizáciou projektu bude dosiahnutý merateľný ukazovateľ P0974 Počet podporených kultúrnych objektov v počte 1 ks.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram