fbpx

Priestory na prenájom

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote ako správca majetku BBSK prenecháva do prenájmu nebytové priestory – nebytové priestory –kancelárie o výmere 32,30m², nebytové priestory – kancelárie o výmere 32,00 m², ktoré sa nachádzajú v budove GMOS, Jesenského 5, Rimavská Sobota. Okrem základného nájomného sa k cene pripočítavajú vedľajšie náklady – vykurovanie, el. energia, voda a ostatné služby, ktoré sa vypočítajú podľa skutočnej spotreby.

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote ako správca majetku BBSK prenecháva do prenájmu nevyužité plochy na reklamné účely – umiestnenie reklamných bannerov, billboardov a pod. 
. VOS- prenájom priestorov 082021

V prípade záujmu nás kontaktujte na adrese:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Kišáková, Ing. Jaroslava Chromeková
e-mail : gmos@rsnet.sk ; ekongmos@rsnet.sk
tel.č.: 047-5631095, 047-5621222

Zdieľam