Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Metodický deň pre školy k ponuke aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety

21. februára 2023

V Dome osvety v Rimavskej Sobote sa 21. februára 2023 konal metodický deň pre školy k ponuke aktivít environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Organizovali ho Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica, ktorú zastupovali Mgr. Veronika Páričková – špecialista na environmentálnu výchovu a vzdelávanie a Mgr. Matej Vlčák – špecialista na školské programy a vzdelávanie a Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

Zástupcovia SAŽP predstavili aktuálnu ponuku environmentálnej výchovy pre materské, základné a stredné školy a tiež školský program Enviróza.

Pozornosť sme venovali aj portálu environmentálnej výchovy ewobox.sk. Predstavili nám tiež kampaň Zatoč s odpadom.

Metodický deň bol určený pedagógom na všetkých stupňoch vzdelávania, ale aj zástupcom všetkých organizácií pracujúcimi s deťmi v rámci voľnočasových aktivít.

Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram