FILM

Regionálna súťaž amatérskej filmovej, animovanej a videotvorby v rámci projektu Neskrývaj, čo doma máš, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súťažné filmy vybrané porotou postupujú do súťaže CINEAMA.

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. CINEAMA napomáha rozvíjať nadanie, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí nesúťažnú kolekciu prezentovanú na českej národnej súťaži Český videosalon a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.

Uzávierka prihlášok do regionálneho kola súťaže pre okresy Rimavská Sobota a Revúca je 15. marca 2020. Prosím, na prihlasovanie využite registračný systém NOC (odkaz nižšie). Súťažné filmy je potrebné doručiť do GMOS najneskôr do 20. marca 2020.

Propozície
Prihlasovanie