Tradičné ľudové remeslá v GMOS

TD 15.3.

Srdečne pozývame všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú kultúru a remeslá na prezentáciu a tvorivú dielňu zameranú na prácu s hlinou a tkanie a textilnú výrobu do priestorov Gemersko-malohontského osvetového strediska.

Tvorivá dielňa sa uskutoční 15. marca so začiatkom o 14,30 hod.

Tvorivá dielňa je súčasťou projektu Tvorením ku šťastiu, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.