Zo srdca – Ole ile star

ZO SRDCA, alebo OLE ILESTAR je názov projektu, ktorý realizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín. Cieľom projektu bolo vytvoriť vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých sme realizovali tvorivé tanečné dielne rómskeho ľudového tanca a oživiť tak tradičné ľudové tance Rómov. Vďaka lektorom sme sa snažili metodicky napomôcť k zintenzívneniu činnosti v rómskych folklórnych kolektívoch a zároveň konfrontovať aj s majoritnou časťou obyvateľstva jedinečnosť rómskeho ľudového tanca.