Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Deň štúrovskej poézie

Do 16. ročníka recitačnej súťaže „ Deň štúrovskej poézie “ , ktorú každoročne organizuje Gemersko-malohontské osvetové stredisko v spolupráci s Obecným úradom vo Vyšnom Skálniku sa zapojili žiaci zo 7 škôl nášho okresu. Súťaž sa konala 24. mája 2017 v kultúrnom dome vo Vyšnom Skálniku, v susedstve rodného domu jedného z básnikov štúrovskej generácie, Jána Bottu.

Zahájenie podujatia sa konalo pri buste  slávneho rodáka Vyšného Skálnika, kde si prítomní vypočuli jeho báseň v podaní recitátorky a členky poroty, Milany Jutkovej. Po slávnostnom  príhovore  starostu obce  prítomní položili aj kyticu vďaky k buste Jána Bottu.

Súťaž prebiehala  v dvoch vekových kategóriách:

 1. kategória: žiaci 6 – 7. ročníka ZŠ a študenti obdobných ročníkov osemročných gymnázií
 2. kategória: žiaci 8 – 9. ročníka ZŠ a študenti obdobných ročníkov osemročných gymnázií

Ich výkony, ktoré mali vysokú úroveň, hodnotila trojčlenná odborná porota, ktorej členmi boli:

PhDr. Ľubomír Šárik – predseda poroty
Ing. Milana Jutková
Mgr. Vlasta Tkáčová

Podujatie prebiehalo v priateľskej atmosfére, všetci súťažiaci, pedagógovia ale aj členovia odbornej poroty boli veľmi spokojní.

Víťazi  súťaže:

1. kategória

 1. miesto: Sebastián Gabriel ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec     
 2. miesto: Lea Javorová ZŠ Janka F. Rimavského, Hnúšťa
 3. miesto: Jana Radičová ZŠ Klokočova, Hnúšťa
 4. miesto: Natália Bystrianska ZŠ s MŠ Sama Vozára, Hrachovo

2. kategória

 1. miesto: Lucia Kaločaiová ZŠ Janka F. Rimavského, Hnúšťa
 2. miesto: Matej Hriň ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota
 3. miesto: Sofia Jahodníková ZŠ Klokočova, Hnúšťa        
 4. miesto: Lukáš Mário Novota ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec
 5. miesto: Igor Albert ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota

 Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

IMGP9674 IMGP9661 IMGP9655 IMGP9652

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram