fbpx

FOTO

Regionálna súťaž neprofesionálnej fotografie v rámci projektu Neskrývaj, čo doma máš, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súťažné fotografie vybrané porotou postupujú do súťaže AMFO.

AMFO (AMatérska FOtografia) je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973. Súťaž je určená pre všetky vekové skupiny – autori do 16 rokov, autori do 21 rokov, autori nad 21 rokov, ktorí súťažia v kategóriách a žánroch: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Súčasťou podujatia je aj výstava AMFO, ktorá trvá zvyčajne mesiac. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umeleckoodborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie fotografickej tvorby. Kolekcia fotografií ocenených na AMFO sa prezentuje v rámci českej národnej výstavy vo Svitavách, takisto na medzinárodnej súťaži amatérskej fotografie FIAP i v priestoroch Národného osvetového centra v Bratislave.

Na prihlasovanie prosím využite elektronický registračný systém Národného osvetového centra: TU

Propozície na rok 2021
Termín uzávierky prihlášok regionálneho kola: 10. apríl 2021

Zdieľam