fbpx

FILM

Regionálna súťaž amatérskej filmovej, animovanej a videotvorby v rámci projektu Neskrývaj, čo doma máš, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súťažné filmy vybrané porotou postupujú do súťaže CINEAMA.

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorá sa koná každý rok a nie je tematicky zameraná. Je určená deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových skupinách a vo viacerých žánrových kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. CINEAMA napomáha rozvíjať nadanie, umeleckú kreativitu, nadanie a aj technické zručnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, pre autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov filmových diel. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí nesúťažnú kolekciu prezentovanú na českej národnej súťaži Český videosalon a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.

Viac o súťaži CINEAMA.

Propozície súťaže na rok 2021: TU

Prihlasovanie do súťaží NOC: TU

Predpokladaný termín súťaže: začiatok apríla 2021.
Termín uzávierky prihlášok: 31. marec 2021. Nový termín: 15. apríl 2021.

Zdieľam