Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Hviezdoslavov Kubín 2022

14. apríla 2022

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom voľného času Relax organizovalo regionálne kolo 68. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2022.

Súťaž sa konala dňa 13. 4. v CVČ Relax v Rimavskej Sobote pre I.-V. kategóriu. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo základných a stredných škôl z okresov Rimavská Sobota (SZŠ Creative, ZŠ Janka Jesenského, ZŠ P. K. Hostinského, ZŠ P. Dobšinského, ZŠ Dr. V. Clementisa, ZUŠ, ZŠ s MŠ Ožďany, ZŠ Reformovanej cirkvi s VJM, ZŠ J. F. Rimavského, Gymnázium I. Kraska, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium)  a Revúca (ZŠ s MŠ Jelšava, ZŠ P. J. Šafárika, ZŠ Hviezdoslavova 1, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ I. B. Zocha, ZUŠ) a jedna dospelá interpretka z Rimavskej Soboty.

Počet súťažiach bol 40, ich výkony hodnotila odborná porota v zložení: Juraj Genčanský, Ing. Milana Jutková, Tatiana Kršková, Mgr. Marian Lacko, Drahomíra Plichtová, Mgr. Lucia Pribolová. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola, ktoré organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko v dňoch 3. – 4. mája 2022 v Štátnej vedeckej knižnici a v budove Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.

Oceneným súťažiacim srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme veľa úspechov na krajskej prehliadke a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť!

Regionálne kolo 68. ročníka postupovej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2022 sa realizovalo s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výsledky 

I. kategória / poézia

1.  Richard Šilák                   ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota  

2.  Vivien Šinková                 ZŠ Janka Jesenského, Jesenské         

3.  Adam Hanuska                  SZŠ Creative, Rimavská Sobota

I.  kategória / próza

1.  Alexandra Hrbáľová      ZŠ J. A. Komenského, Revúca

2.  Liana Micskyová               ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca             

3.  Katarína Guzmová            ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec

II.  kategória / poézia

1.   Barbora Slaninová         ZUŠ, Rimavská Sobota       

2.   Kata Sára Góbis               ZŠ Reformovanej cirkvi s VJM, Rimavská Sobota

3.   Matej Janíček                   ZŠ s MŠ Ožďany

II.  kategória / próza

1.   Laura Kureková            ZŠ Janka Jesenského, Jesenské                    

2.   Dominika Jakubejová       ZŠ I. B. Zocha, Revúca

3.   Ema Botošová                  ZUŠ, Rimavská Sobota

III.  kategória / poézia 

1.  Ema Lajgútová                ZUŠ, Rimavská Sobota    

2.  Emma Kmeťová                Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

3.  Zuzana Jánošíková            ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota

III. kategória / próza

1.   Samuel Kurák                ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota                   

2.   Jan Theodore Beneš         ZUŠ, Revúca

3.   Natália Bakšová               ZUŠ, Rimavská Sobota

IV.  kategória / poézia 

1.  Vojtech Klinec                 Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota

2.  Laura Hrončeková             Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota   

IV.  kategória / próza

1.   Vratko Mančuška          Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

2.   Peter Purdek                     ZUŠ, Rimavská Sobota

V.  kategória / próza

1.  -------------------------         

2.   Marta Pribylinová             Rimavská Sobota

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram