Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Výtvarné spektrum 2024

23. 4. 2024 sa uskutočnilo vyhodnotenie regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum.

Výtvarné spektrum je etablovaná súťaž aj v regióne Gemer-Malohont. Oslovuje väčšinou autorov už známych, sem-tam aj nových. V regionálnom kole vidieť vyzretých autorov s rukopisom aj názorom. Takže nie je pochybnosť „pustiť“ ich vyššie. U „občasných“ je problém hovoriť o úrovni, len o momentálnom pozorovaní. Výtvarný názor je veľakrát nesúrodý, aj keď nádejný.

Porota v tomto ročníku udelila dve ceny a jedno čestné uznanie. Katarína Molnárová (cena) v odporúčanej téme Krajina sníva detský sen, keď svet bol objavovaný a hravý. Vo výtvarnom stvárnení sa v technike oleja snaží o „sfumatovskú“ techniku, ktorá nie je jemnosťou daVinciovského razenia, skôr expresiou formou nanášania pigmentu. V téme Portrét sa snaží o navodenie atmosféry ateliérového „fotografovania“. Portrét je skôr formálny, len použité rekvizity navodzujú dojem neformálnosti. To u Evy Grendelovej (cena) neplatí, ktorá je emočne vo svojich portrétoch až po krk. Myšlienka je prenesená do štetca a tokom emočného vypätia vedená po plátne. Prvý pohľad je expresívno-chaotický, ktorý sa pozorným skúmaním mení na štúdiu ľudí v hraničných životných situáciách. Tvár sa stáva odrazom duše. Ondrej Grenda (čestné uznanie) je úzko spätý so svojim bydliskom, ktoré mu poskytuje dostatok impresií k stvárneniu zážitkov na plátno. Čo môže byť niekedy faktor obmedzujúci. Jeho forma je o hľadaní vhodného výtvarného štýlu.

Pozitívom je vyspelosť etablovaných autorov - teda autoriek, ktoré nezľavujú a hľadajú pre svoj názor ďalšie témy a výtvarný jazyk. Negatívom je opäť nižší počet autorov.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram