fbpx

Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

Vyhlasovateľom súťaže v prednese slovenskej rozprávky je Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.
Podujatie je venované významnému slovenskému rozprávkarovi Pavlovi Emanuelovi Dobšinskému.

Poslanie a cieľ súťaže:
– viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky
– objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči
– poskytovať priestor na popularizáciu slovenskej rozprávky
– objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov prostredníctvom hodnotiaceho seminára

V roku 2021 sa súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas uskutoční formou videonahrávok recitátorov, ktoré je potrebné zaslať do 10. októbra 2021 elektronicky: remeslogmos@rsnet.sk; osveta.rimavskasobota@gmail.com.

Vyhodnotenie regionálneho kola súťaže: 20. októbra 2021; konanie celoslovenskej súťaže 21. októbra 2021.
Uzávierka prihlášok pre regionálnu i celoslovenskú súťaž: 4. októbra 2021.

Zdieľam