Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Zlatá strunka - Detský festival ľudovej hudby

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja organizovalo 21. apríla 2016 v Dome kultúry J. F. Rimavského v Hnúšti Detský festival ľudovej hudby - regionálnu súťaž ľudových hudieb, sólistov inštrumentalistov, sólistov spevákov a speváckych skupín z okresov Rimavská Sobota a Revúca.
Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum, víťazi postupujú na krajské kolo do Kokavy nad Rimavicou, ktoré organizuje Hontiansko – Ipeľské osvetové stredisko z Veľkého Krtíša 6. mája 2016. Súčasťou súťaže bol aj výber sólistov spevákov v dvoch kategóriách na krajskú súťaž spevákov ľudových piesní Hronseckú lipovú ratolesť, ktorú organizujú Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Hronsek 28. mája 2016. Spevácke a hudobné umenie mladých talentov hodnotila odborná porota v zložení: predseda poroty Mgr. Igor Gašpar, PHD., muzikant, pedagóg a odborný pracovník pre hudbu zo Stredoslovenského osvetového strediska z Banskej Bystrice; členmi poroty boli Mgr. Danka Sihelská, muzikantka, speváčka SĽUK-u a odborná pracovníčka pre folklór z Novohradského osvetového strediska v Lučenci a Mgr. art. Roman Malatinec z Korytárok, spevák, sólista inštrumentalista, tanečník a choreograf FS Podpoľanec. Súťaž prebiehala v štyroch kategóriách. Prvou boli sólisti inštrumentalisti, v ktorej sa predstavili traja súťažiaci. V kategórii sólisti speváci sa predstavilo 19 spevákov, v tejto kategórii sa predstavilo aj jedno spevácke duo. V kategórii spevácke skupiny sa predstavili 4 zoskupenia a poslednú kategóriu zastupovala len jedna detská ľudová hudba z Revúcej.

Počas zasadnutia poroty bol pre účastníkov a návštevníkov festivalu premietnutý film z dielne Gemersko–malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote o osobnosti hudobného folklóru a výrobcovi ľudových hudobných nástrojov Milanovi Katreniakovi z Tisovca. Po vyhodnotení súťaže nasledoval odborný seminár pre vedúcich a pedagógov súťažiacich s členmi odbornej poroty.
Odborná porota do krajského kola súťaže Detský festival ľudovej hudby vybrala nasledovne: v kategórii sólista inštrumentalista: Vratko Mančuška z DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty, v kategórii sólista spevák: Alžbetka Váradiová z DFS Mladosť z Klenovca a Barborka Ľuptáková z DFS Hájik z Rimavskej Soboty. V kategórii speváckych skupín si postup vyspievali dievčenské spevácke skupiny z DFS Zornička z Klenovca a DFS Hájik z Rimavskej Soboty. Na Hronseckú lipovú ratolesť porota vybrala v I. kategórii Dominiku Kasáčovú z DFS Zornička z Klenovca a v II. kategórii Vratka Mančušku z DFS Lieskovček z Rimavskej Soboty.

V mene Gemersko-malohontského osvetového strediska ďakujeme za spoluprácu Domu kultúry Janka Francisciho Rimavského v Hnúšti, celému kolektívu za vytvorené podmienky pre súťaž. Za ceny do súťaže ďakujeme Miestnej akčnej skupine MALOHONT, Agentúre pre rozvoj Gemera, Občianskemu združeniu RODON Klenovec. Ďakujeme Matúšovi Pačmárovi z FS Vepor za moderovanie, pánovi Bobrovi z Hriňovej za občerstvenie a mediálnemu partnerovi podujatia TV RIMAVA z Rimavskej Soboty, za spracovanie záznamu a jeho uvedenie. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, ich pedagógom a rodičom, že ich vedú k ľudovej hudbe, k ľudovej piesni a zároveň by som chcela vyjadriť želanie, aby aj v základných školách venovali viac pozornosti mladým talentom spevákom, muzikantom a umožnili im prezentovať sa na verejnosti, na súťažiach, čím pomáhajú pri ich rozvíjaní, vystupovaní, a poznávaní krásneho fenoménu, akým náš slovenský folklór je.

Stanislava Zvarová,
odborná pracovníčka pre folklór
Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

ZLATÁ STRUNKA Výsledková listina

 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram