Lojkov Tisovec

Lojkov Tisovec je regionálnou súťažnou prehliadkou divadelných súborov z regiónu Gemer-Malohont. Zúčastňujú sa jej divadelné súbory dospelých a divadlá mladých pôsobiace na území okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Súťaž je prvým stupňom celoštátnych súťaží Belopotockého Mikuláš (divadelné súbory dospelých) a FEDIM (divadlo mladých).

Regionálna súťaž a prehliadka divadelných súborov sa koná 4. apríla 2020 v MsKS v Tisovci. Uzávierka prihlášok je 8. marca 2020.

Na prihlasovanie prosím využite registračný systém Národného osvetového centra – odkaz nižšie.

Propozície postupovej súťaže neprofesionálneho divadla mladých
Prihlasovanie (divadlá mladých)

Propozície postupovej súťaže neprofesionálneho divadla dospelých
Prihlasovanie (divadelné súbory dospelých)