Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

40. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností - Klenovská rontouka 2018

Sviatky folklóru po 40. krát otvárajú svoju bránu maľovanú.

Gemersko – malohontské folklórne slávnosti, pod názvom Klenovská Rontouka, opäť po roku pozývajú všetkých milovníkov tradičnej ľudovej kultúry, na svoj  40. ročník. Organizátori Obec Klenovec, Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, Občianske združenie RODON Klenovec, Matica Slovenská a celý autorský tím Vám ponúkajú jedinečnú skladbu scénických, ale aj sprievodných podujatí. Nadregionálne folklórne slávnosti s medzinárodnou účasťou sa uskutočnia 21. - 24. júna 2018. Už 21. júna 2018 (štvrtok) od 19:00,  začíname v Kultúrnom dome v Tornali, s programom Belgického FS Drieske Nijpers, spolu s DFS Šafáriček z Tornale a FS Vepor z Klenovca. V piatok 22. júna 2018, od 10:00 sa predstavia zahraniční hostia Drieske Nijpers  z Belgicka, Zvolen a  Metropolitu Štefana Stratimiroviča zo Srbska, spolu s detským folklórnym súborom Zrkadielko z Hnúšte v Dome kultúry J. Francisciho Rimavského v Hnúšti. V piatok 22. júna 2018 od 15:00, až do nedele 24. júna 2018 bude miestom slávností už tradične Obec Klenovec.

Roztancované ulice a námestie v Klenovci vytvoria členovia detských folklórnych kolektívov, ktorí sa predstavia v detskom programe od 15:30, pod názvom Bohatým brať, chudobným dať i bohatstvo otcov zachovať, v réžii Matúša Ivana. Účinkujú DFS Hájik a Lieskovček z Rimavskej Soboty, Lykovček z Revúcej a DFS Zornička a Mladosť z Klenovca. Program sprevádza herec Marek Rozkoš zo Zvolena . Od 15:00 sa chceme pokúsiť utkať čo najdlhší pokrovec, počas 24 hodín. Pozývame všetkých, ktorí sa chcú o tento rekord pokúsiť s nami, aby sa zapojili a prišli, tkáme aj v noci s našou odbornou garantkou Ľubkou Žilkovou z Kokavy nad Rimavicou. V tomto čase sa bude konať aj vernisáž jedinečnej výstavy v Múzeu súkenníctva a gubárstva (kolešňa v parku), a to Krojované bábiky Anny a Rastislava Bellovičovcov z Lukáčoviec, v spolupráci s o. z. Slnienko z Fiľakova. Od 17:00 sa koná vernisáž výstavy Rukami majstrov, kde autorka výstavy Anetta Cvachová predstaví regionálnych remeselných majstrov: gubára Jána Fottu, rezbára Milana Stieranku, košikára Michala Dovalu z Klenovca, bičiara Ľubomíra Majana z Rimavskej Soboty, fujaristov Milana Katreniaka z Tisovca, Dušana Cebera z Vyšnej Pokoradze, šúpolienkárku Evu Dolinajovú a medovnikárku Evu Manicovú z Tisovca, výrobcu drevených palíc Pavla Ferdinandyho z Revúcej, drotára Júliusa Bútoru z Drienčan, Gabrielu Medveďovú z Hrachova s krojovanými bábikami, Ladislava Hedvigiho s kyjatickými hračkami. Od 17:30 bude priestor kultúrneho domu patriť komornému programu Roztratené zrnká, ktorý vznikol na základe terénneho výskumu. V tomto roku predstavíme obec Klenovec, jej históriu, ľudí, ktorí nám priblížia život našich predkov. Účinkovať budú Klenovčania a Novoklenovčania, s Folklórnou skupinou Šajava z Kráľa a s členmi FS Vepor z Klenovca, v réžii Alenky Ďurkovičovej, príprava Stanislava a Jaroslav Zvarovci, Viktor Brádňanský. Programom sprevádza Katarína Kovačechová. Od 19:00 účinkujúce folklórne kolektívy roztancujú námestie, v rámci slávnostného otvorenia 40. ročníka Gemersko –malohontských folklórnych slávností – Klenovská Rontouka. Večerný program patrí dvom malohontským obciam v podaní FS Kokavan z Kokavy nad Rimavicou a FS Vepor z Klenovca, v réžii Romana Malatinca, na príprave sa podieľajú Ján Blahuta a manželia Zvarovci . Hostia naši je názov programu, v ktorom sa predstavia zahraničné kolektívy z Belgicka a zo Srbska, v réžii Vladimíra Petrinca. V Očovej doma, to je názov programu Folklórneho súboru Očovan z Očovej, ktorého autorom je Pavol Hossa. Záver večera bude patriť ľudovej veselici s Ľudovou hudbou Roberta Michalíka, Muzika z Detvy.

Celú noc tkáme pokrovec, aj s Vašou pomocou a sobotné ráno nás pozdravia pozývačkami po obci účinkujúci slávností. Od 9:30 bude prebiehať pri Klenovskej izbe škola spevu s Jankou Porubiakovou z Kružna. V časovom rozmedzí 10:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00 hod. bude v Klenovskej izbe prebiehať lektorovaná výstava na tému Zvyky pri narodení dieťaťa, s lektorkami Ľudmilou Pulišovou a Martinou Oštrom Marekovou z Gemersko – malohontského múzea v Rimavskej Sobote. V priestoroch pri Baptistickom kostole bude v tomto roku nová scéna, na ktorej sa od 10:00 predstavia heligonkári na prehliadke pod názvom Klenovská heligónka. Presne na poludnie bude ukážka Lapačka Jánošíka, v ktorej sa predstavia Hornoliptovskí kuruci, Portáši a členovia folklórnych kolektívov, v réžii Viktora Brádňanského.  Od 13:00 Vás pozývame na súťaž Starostkin dukát, v ktorom si svoju šikovosť a zručnosť overia členovia zúčastnených folklórnych kolektívov, v réžii Jarky Lajgútovej. Od 13:45 bude scéna patriť detským folklórnym súborom Hájiček a Podkovička z Rimavskej Soboty, Čížiček z Tisovca, Zrkadielko z Hnúšte, Šafáriček z Tornale, Zornička a Mladosť z Klenovca a Lykovček z Revúcej, pod názvom Kolo, kolo mlynské, v réžii Lucii Zvarovej. Z novovytvorenej scény sa o 15:00 presunieme na scénu na Námestí Karola Salvu, kde sa nám predstavia FS Technik z Bratislavy, zahraničné kolektívy Zvolen a Metropolitu Štefana Stratimiroviča zo Srbska, Drieske Nijpers z Belgicka, citaristi z Maďarska. Od 16:00 bude scéna patriť ľudovým hudbám folklórnych kolektívov Technik, Goral, Vepor a Ľudovej hudbe Martinky Bobáňovej z Terchovej, v súťažnom programe Drótova nôta, kde sa zároveň dozvieme aj výsledky rekordu v tkaní pokrovca. Podvečer podujatia od 17:00 v programe Jánošíkovým chodníčkom, v réžii Mariana Čupku, sa predstavia Terchovec z Terchovej, Goral zo Suchej Hory, Kýčera z Čierneho Balogu a Mužská spevácka skupina FS Vepor z Klenovca. Z Gemera do Malohontu, to je názov regionálneho programu v réžii Jaroslava Piliarika a Stanislavy Zvarovej, v ktorom sa predstavia folklórne kolektívy Háj, Rimavan a Nový Gemer z Rimavskej Soboty, Lykovec z Revúcej, Levenda z Muráňa, Revúška z Revúčky, Spod Kohúta z Muránskej Zdychavy a Revúčky, Haviar z Rožňavy, Ženská spevácka skupina Skaliny z Hnúšte, Vepor z Klenovca, fujaristi Milan Katreniak, Roman Košičiar z Tisovca, Dušan Ceber z Vyšnej Pokoradze, s moderátorom Jurajom Genčanským. Večerný program od 20:00 bude patriť Folklórnemu súboru Technik z Bratislavy, pod názvom 65 rokov, v réžii Igora Hajdúčika a Ľubici Meškovej.

O 21:00 sa presúvame na scénu pri Baptistickom kostole na koncert rusínskeho miš – maš, v podaní Rusín Čendeš Orchestra z Banskej Bystrice.

Od 22:00 scéna na námestí bude patriť Folklórnemu súboru Lúčnica z Bratislavy s programom Z tvorby profesora Nosáľa.

Záver sobotňajšieho večera bude patriť Roztancovanému námestiu so zúčastnenými kolektívmi. Nedeľné ráno, po skončení Služieb Božích v evanjelickom kostole zaznie posledný program 40. ročníka Gemersko – malohontských folklórnych slávností, Klenovská Rontouka, a to Slzy neviest v réžii Andrei Jágerovej, v podaní Folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy, Ženskej speváckej skupiny Marína zo Zvolena, Ľudovej hudby Jara Hazlingera z Detvy a Pavla Martinku.

Počas slávností v piatok a v sobotu bude prebiehať Jarmok remesiel, Tradičné dvory gastronomických špecialít – Klenovský, Francúszky, Chovateľský, Starých mám, MAS Malohont, Drienčanský, Teriakovský, štrúdľový, v sobotu pribudne dvor Jelšavský. Počas sobotňajšieho dňa budete môcť ochutnať tradičné špeciality: strúšky z Revúšky, klenovské pirohy, halušky, Jelšavské guľky, Muránske buchty.

Sobotňajší deň bude patriť aj tvorivým remeselným dielňam, s remeselnými majstrami a lektormi z Gemersko – malohontského osvetového strediska z Rimavskej Soboty, Novohradského osvetového strediska z Lučenca, z Gemerského osvetového strediska z Rožňavy, Pohronského osvetového strediska zo Žiaru nad Hronom a OZ Detviansky tulipán z Detvy.

Slávnosti sa realizujú s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, z 2% kampane o. z. RODON a obce Klenovec, z verejných zdrojov podujatie podporil a hlavným partnerom podujatia je Fond na podporu umenia. Ďakujeme reklamným partnerom: Jánovi Figulimu, Coca – Cola, Zlatý bažant, Kofola, Kongo, Pekáreň Bobro Hriňová.

Poďakovanie patrí aj mediálnym partnerom RTVS Rádio Stred, TV Rimava, rimava.sk, jankohrasko.sk, folklorista.sk, echoviny.sk.

Tím 40. ročníka Gemersko - malohontských folklórnych slávností sa teší na Vašu účasť a stretnutie s Vami na Klenovskej Rontouke.

Stanislava Zvarová, dramaturgička slávností40. ročník GMFS - Klenovská rontouka 2018 - Plagát

SLOVENSKÝ REKORD V tkaní - pozvánka

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram