Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

70 rokov osvetovej činnosti v Rimavskej Sobote

27. septembra 2023

Dom osvety jubiluje...

20. október 2023 bude patriť 70. výročiu  osvetovej činnosti v okrese Rimavská Sobota.

Začiatky osvetovej činnosti sú úzko späté s históriou Domu osvety, neskôr Okresného osvetového strediska v Rimavskej Sobote. Datujú sa do roku 1952, kedy mali byť podľa uznesenia Zboru povereníkov na Slovensku zakladané osvetové zariadenia národných výborov – v obciach osvetové besedy a v okresných sídlach domy osvety.

Vtedajšie Ministerstvo informácií a osvety vydalo v roku 1953 štatút pre osvetové besedy, osvetové izby a domy osvety, podľa ktorého sa tieto inštitúcie mali stať strediskami kultúrneho a spoločenského života kultúrneho typu , mali byť strediskami poradenskej, metodickej a školiteľskej činnosti v oblasti vzdelávania pracovníkov a ľudovoumeleckej tvorivosti.

Toto výročie je pre súčasných „osvetárov“ milou príležitosťou na stretnutie s bývalými kolegami a spolupracovníkmi.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram