Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Agáta Bartová

12. júna 2020

Je určitou „značkou“ medzi fotografmi  nášho regiónu. Narodila sa v Hnúšti – Likieri, študovala na Strednej umelecko – priemyselnej škole v Košiciach, odbor užitá fotografia.

Celý svoj profesijný život prežila v meste Rimavská Sobota, kde pôsobila na rôznych pracovných postoch. Naposledy pracovala v Turistickom informačnom centre, odtiaľ odišla na dôchodok.

Fotografia ako kresba svetlom je čarovné médium, ktoré si dokáže pripútať nejedného tvorivého človeka. Sú ľudia, ktorým toto médium prináša radosť, uspokojenie, relaxáciu, ale aj istý spôsob realizácie, vyjadrenie svojich nálad či pocitov. Nejde u nich ani tak o „vŕtanie“ sa v technických poznatkoch a pokroku, sú orientovaní na estetické cítenie, vnímanie reality.

Ako dlho dozrievala túžba Agáty Bartovej prejaviť svoj vzťah k tomuto médiu, to vie len ona sama. Evidentné je iba to, že už niekoľko rokov patrí vo fotografickej verejnosti k známym neprofesionálnym fotografom. Od jej prvých fotografických kontaktov až dodnes sa jej aktívna tvorivá fotografická tvorba zapísala nezmazateľne do regionálnej histórie fotografickej skupiny v Rimavskej Sobote. Svoje rodinné záujmy a pracovné povinnosti skĺbila do osobnej fotografickej záľuby, v ktorej ako vyložený autodidakt zúročila svoje fotografické videnie a estetické cítenie do fotografických obrazov jednoduchých vo forme a bohatých v obsahu. Oslovuje nimi diváka schopného nielen vizuálneho, ale aj zmyslového vnímania, nie sú len výplodom fantázie či bezduchého dokumentovania, ale sú postavené na reálnom základe.

Na dosiahnutie účinku v klasickej forme prejavu nebola odkázaná siahnuť na použitie špeciálnych fotografických techník či technických experimentov. Jej fotografie sú jednoduché, plné pokoja, harmónie tvarov a farieb. Kontakt s kolektívom fotografov, návšteva mnohých fotografických výstav a odborná literatúra jej pomohli vycibriť fotografické videnie a cit pre kompozíciu, ktoré atribúty sú pre ňu už samozrejmou súčasťou fotografickej praxe. V jej tvorbe prevláda pocitová stránka prejavu a určitý nadhľad, s ktorým stvárňuje realitu kultivovanou formou.

Tematicky nemá osobitne vyhranený žáner svojej tvorby, blízka jej je najmä krajina vrátane mestskej krajiny, ale aj portrét, v ktorom vie poodkryť povrchovú masku predlohy a ukázať jej silný vnútorný obsah. V zobrazení architektúry zas dokáže vytvoriť pôsobivé pohľady s využitím estetického účinku jednoduchých tvarov a perspektívy. Pozitívnou črtou jej fotografickej tvorby je napokon aj vyjadrenie sa prostredníctvom detailu a štruktúry, ktoré prezentuje s citom a kompozičnou čistotou.

Vo fotografickej tvorbe Agáty Bartovej sa však nedá obísť ani vplyv novej digitálnej technológie, kultivovane a s citom využívanej na úpravu svojich výtvarných predstáv, ktoré transformuje na základe reálnej predlohy do pôsobivých obrazov. Fotografie Agáty Bartovej sú na prvý pohľad jednoduché, zrozumiteľné, oslobodené od teatrálnej pálčivosti. Urobené akosi ľahko, mávnutím „čarovného prútika“. A práve v tom je jej umenie hodné pozastavenia, zhliadnutia a uznania.

Fotografia jej  tak prirástla k srdcu, že sa stala pre ňu záľubou. Fotografuje všetko, čo ju osloví na základe jej pocitov.  Má za sebou niekoľko samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram