Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Autorské výstavy dvoch výnimočných žien

Stalo sa už tradíciou, že súčasťou  folklórnych slávností GMFS v Klenovci sú aj výstavy, ktoré sú našim poďakovaním výnimočným ľuďom z celého nášho regiónu.

Tento rok sme pripravili autorskú výstavu pani Evy Dolinajovej a jej prekrásnych šúpolienok. Pani Eva Dolinajová sa narodila v Tisovci, tu prežila aj študentské časy, tu prežila celý svoj profesijný život a dodnes aj žije v Tisovci.

Výrobe šúpolienok sa začala venovať v 90-tych rokoch a za tie roky jej rukami prešlo nespočetné množstvo týchto milých postavičiek. Jej výtvory zobrazujú predovšetkým motívy z dedinského prostredia – mládencov, dievčat, muzikantov. Tým, že sa snažíme udržiavať a zachovávať to tradično a tradície, akoby sme chceli vrátiť čas, oživiť spomienky a tak to cíti aj ona. Osobitnú pozornosť v jej tvorbe venuje práve približovaniu života našich predkov a dedinského prostredia cez postavičky šúpolienok. Akoby nám pohladili srdce, keď sa pozrieme na postavičky zachytávajúce rôzne remeslá, koscov, ženy z hrabľami, s košmi dreva, pilčíkov, a mnohé ďalšie.

Šúpolie na zhotovenie bábik si pani Eva Dolinajová zbiera sama, s láskou si ho ošetruje, uskladňuje, aby tak mala zásoby na celý rok. Jej bábiky zo šúpolia sa z Tisovca rozleteli do celého sveta, tešia oči i srdcia v USA, Mexiku, Španielsku.

Druhou výnimočnou ženou, ktorá sa predstavila autorskou výstavou bola Eva Wilson.

Eva Wilson – mimoriadne tvorivá, žánrovo, tematicky a technikou výtvarného prevedenia rozmanitá autorka.

Narodila sa v Jelšave, je absolventkou strednej umelecko – priemyselnej školy v Bratislave, odbor rezbárstvo, neskôr študovala na Pedagogickej  fakulte, aprobácia Sj – VV a dnes je učiteľkou na ZŠ v Jelšave. Žije a tvorí v Revúckej Lehote.

Čo všetko zvládne krehká žena s drobnými rukami! Touto výstavou sme sa snažili priblížiť rôznorodosť jej tvorby – prácu s drevom i maľbu. Drevené plastiky, podľa jej slov, poskytujú možnosť vyjadrenia myšlienky ako kompaktného celku, reliéfy zase perspektívnu skratku. Pri drevorezbe používa ako dôležitý výrazový prostriedok stopu dláta, štruktúru a farebnosť dreva, oblý tvar.

Výtvarné výpovede Evy Wilson realizované v dreve sú vždy pozitívne, preto aj témy, ktoré stvárňuje sú láska, materstvo, deti, príroda, zvieratá, skrátka všetko, čo je súčasťou našich životov, to čo nás obohacuje a napĺňa.

Zaujíma ju aj maľba, či je to maľba na plátno, na drevo, na kameň. Maľuje portréty, zátišia, fiktívne krajiny, snové predstavy a vízie, ale aj náročné filozofické témy, ktoré ju inšpirujú v Biblii.

Eva Wilson sa zaoberá aj literárnou tvorbou, píše knihy pre deti. Ich posolstvom je prebúdzať lásku a úctu k prírode a všetkému čo je okolo nás. Vydala knihy Šibal Macko, Jelšavské povesti, Dobrá správa a Gemerskí škriatkovia. Jej literárna tvorba je hodnotná nielen svojim obsahom, ale aj krásnymi ilustráciami vytvorenými samotnou autorkou.

 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram