Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Celoslovenská výtvarná súťaž Istvána Ferenczyho

24. februára 2021

Táto súťaž má bohatú minulosť a tradíciu, už dvadsať rokov ju organizujeme v spolupráci s Oblastným výborom Csemadoku na počesť slávneho sochára klasiky - zakladateľa maďarského národného sochárstva, Istvána Ferenczyho, rodáka mesta Rimavská Sobota.

Našim cieľom je poskytnúť možnosť mladým talentovaným výtvarníkom k sebarealizácii a dať im možnosť prezentovať svoje umenie a talent pred verejnosťou. Súťaž je vyhlásená pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským z celého Slovenska, ale boli roky, keď sa do súťaže zapojili aj mladí „umelci“ zo susedného Maďarska a aj zo srbskej Vojvodiny.

Súťaž prebieha v troch kategóriách: I. kategória: 4.–6. ročník ZŠ; II. kategória: 7.–9. ročník ZŠ; III. kategória: stredné školy. Témy a odporúčané  techniky (olejomaľba, grafika, akvarel)  sú konkretizované každý rok v propozíciách súťaže. Súťažiaci si môžu vybrať z troch tém, jedna téma (portrét) je vždy venovaná významnej osobnosti maďarskej národnosti z oblasti literatúry, výtvarníctva, umenia alebo histórie.

Súťažné práce každoročne hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorá má ťažkú úlohu, keďže počet prác sa zvyčajne pohybuje od 250 až do 500. Slávnostné vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien a vernisáž výstavy sa koná v termíne okolo výročia narodenia (24. február) Istvána Ferenczyho. Výstavu, ktorá trvá aspoň tri týždne a potom sa zopakuje aj počas Celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu má možnosť navštíviť široká verejnosť mesta aj celého Slovenska.

Vo fotogalérii vám prinášame pohľad do predchádzajúcich ročníkov výtvarnej súťaže.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram