Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Divadlo očami detí 2024

7. februára 2024

Vyhlasovatelia súťaže:

Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote
Mestské kultúrne stredisko v Revúcej

Podmienky súťaže:

Právo zúčastniť sa 27. ročníka súťaže „divadlo očami detí - 2024“ má každý žiak MŠ, ZŠ a ZUŠ z okresov Rimavská Sobota a Revúca.

Kategórie súťaže:

Materské a základné školy:
I. kategória                do 6 rokov
II. kategória               7 – 10 rokov
III. kategória              11 – 15 rokov

Základné umelecké školy:
I. kategória                6 – 10 rokov
II. kategória               11 – 15 rokov
III. kategória              nad 15 rokov

Námety:

  • rozprávka na javisku
  • divadelné scény
  • rozprávkové postavičky, kostýmy, maňušky, masky
  • divadelné plagáty, pozvánky

Techniky:

  • maľby, kresby, priestorové práce

Každá práca musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko autora
  2. vek – kategóriu
  3. adresu školy a meno pedagóga
  4. názov práce – technika
  5. rok vzniku

Termín odoslania výtvarných prác: do 20. marca 2024

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční dňa 26. marca 2024

Výtvarné práce s označením „Divadlo očami detí – 2024“ z okresu Revúca zasielajte na adresu:
Ing. Karin Kilíková, Mestské kultúrne stredisko, Nám. Slobody  14/18,   050 01 Revúca

a z okresu Rimavská Sobota zasielajte na adresu:
Mgr. Darina Kišáková, Gemersko-malohontské osvetové stredisko, Jesenského 340/5, 979 01 Rimavská Sobota

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram