Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Daxnerov Tisovec - prehliadka speváckych zborov dospelých

V podvečer 9. decembra 2016 Gemersko-malohontské osvetové stredisko a Mesto Tisovec usporiadali 36. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec. Podujatie bolo zrealizované v duchu 160. výročia narodenia významnej osobnosti kultúrno-spoločenského života regióna Dr. Samuela Daxnera. Pri tejto príležitosti bola odhalená jeho busta, kde slávnostný príhovor mala Mgr. Monika Koncošová, predsedkyňa MO Matice slovenskej. V sprievodnom kultúrnom programe účinkovali popri miestnom Mužskom spevokole Dr. Samuela Daxnera a Speváckom zbore slovenských učiteľov všetky prítomné spevácke zbory, ktoré sa zúčastnili prehliadky Daxnerov Tisovec 2016.

Neodmysliteľnou súčasťou podujatia bola aj predajná výstava ručných prác ľudových remeselníkov pod názvom Vianočná nálada vo vestibule kultúrneho domu. Návštevníci mali možnosť nielen  obdivovať, ale aj  zakúpiť si rôzne vianočné predmety.

Prehliadku  speváckych zborov v spoločenskej sále zahájil so svojim programom domáci Mužský spevokol, ktorý nesie meno zakladateľa a prvého dirigenta, Dr. Samuela Daxnera. V tomto roku plynie už 139. rok od založenia tohto speváckeho telesa, ktorého v súčasnosti – ako desiata v poradí – diriguje Mgr. Gabriela Rufusová.

Ako ďalší vystupoval mládežnícky vokálny súbor Mystic choir, ktorý pôsobí pri ZUŠ v Rimavskej Sobote a prezentuje hudobný štýl, ktorý spája populárnu hudbu s klasickou. Hudobný prejav skupiny je charakteristický viachlasným spevom v štýle a capella. Mystic choir okrem regionálnych vystúpení čaká koncom februára 2017 koncertovanie v Londýne.

Prehliadka pokračovala vystúpením Miešaného speváckeho zboru Bona fide z Rimavskej Soboty, ktorý v tomto roku oslávil 45. výročie založenia. Repertoár speváckeho telesa je rôznorodý, od úprav ľudových piesní, árií po muzikál i klasické diela. Bona fide dvakrát úspešne reprezentoval zborové umenie Slovenska v Paríži a z týchto umeleckých zájazdov naspieval svoje tretie CD s názvom Spomienky na Paríž. V súčasnosti zbor vedie PaedDr. Jana Dobrocká.

Ďalším účinkujúcim večera bol Spevácky zbor Quirin z Revúcej pod vedením Jaroslava Petra. Bol založený v roku 2005 pri ZUŠ v Revúcej a združuje všetkých záujemcov o zborový spev v meste Revúca a v okolí. Spevokol sa zúčastňuje domácich i zahraničných festivalov, rôznych súťaží, kde dosahuje pozoruhodné výsledky.

Hovorí sa, že všetko dobré, keď je koniec dobrý. O tejto zlatej pravde svedčil nádherne zostavený program vzácneho hosťa podujatia, Speváckeho zboru slovenských učiteľov, ktorý je najznámejším amatérskym mužským speváckym zborom na Slovensku. Celé desaťročia patrí vo svojej kategórii k domácej a európskej špičke. Zbor vznikol v roku 1921, teda nie je tažké vypočítať, že v tomto roku oslavuje krásne 95. výročie svojho založenia. V poslednom desaťročí sa zbor koncertne predstavil v Japonsku, Českej republike, Ukrajine, Maďarsku, Španielsku, Poľsku, Srbsku, Taliansku, vo Švajčiarsku, v Rakúsku a vo Francúzsku. Koncerty a účasť na festivaloch sú prezentáciou vysokej umeleckej úrovne zboru, ktorý je držiteľom viacerých významných štátnych a rezortných vyznamenaní. Spevácky zbor slovenských učiteľov v súčasnosti diriguje doc. Mgr. art. Štefan Sedlický, ArtD.

V závere prehliadky speváckych zborov Daxnerov Tisovec v podaní všetkých prítomných spevokolov zaznela spoločná skladba Misericordias domini, ktorej aktualitou bolo, že rok 2016 bol v cirkvi vyhlásený za Rok milosrdenstva.

No a úplne na záver, akoby bodku za vydareným podujatím a príjemným večerom dodali tóny najznámejšej vianočnej skladby Tichá noc, svätá noc, ktoré  pri plamienkoch zapálených sviečok  v dojatí zaspievali všetci prítomní.

Poďakovanie všetkým účastníkom vyjadrili odovzdaním ďakovných listov primátor mesta Tisovec Ing. Peter Mináč a riaditeľka Gemersko-malohontského strediska v Rimavskej Sobote Mgr. Darina Kišáková.

36. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec 2016 sa skončil spoločnou večerou v dobrej nálade a v porozumení a v krásnej predvianočnej atmosfére.

 

Podujatie z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

 

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram