Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Detský folklórny festival

Keď máj, tak Detský folklórny festival – aspoň tak to platilo doteraz. Tretí májový týždeň sa mal konať v Jesenskom (okres Rimavská Sobota) už 27. ročník tohto očakávaného a obľúbeného podujatia, ktoré od svojho vzniku v roku 1994 poskytuje možnosť nesúťažnej konfrontácie a prezentácie činnosti detských folklórnych kolektívov a sólistov maďarskej národnosti fungujúcich v regióne Gemer-Malohont.

Na tento festival tradične pozývame najlepšie detské folklórne spevácke a hudobné skupiny, tanečné súbory, sólistov a interpretov ľudovej hudby z gemerského a malohontského regiónu. Našim cieľom je poskytnúť im možnosť osvojenia nových teoretických aj praktických poznatkov prostredníctvom tvorivých dielní vedených fundovanými odborníkmi v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Spolupracujeme so základnými a strednými školami v regióne a s folklórnymi kolektívami.

V začiatkoch podujatie malo čisto festivalový charakter, sólisti a kolektívy vystupovali v spoločnom kultúrnom programe pred odborníkmi, ktorí hodnotili ich výkony a pre ich vedúcich spravili aj rozborový seminár. Od roku 2013 v rámci festivalu realizujeme aj tvorivé dielne, ktoré sú zamerané na metodiku osvojovania a vyučovania ľudových tancov a piesní, na výber a zostavenie repertoáru pre detské kolektívy a sólistov. V rámci týchto interaktívnych stretnutí majú účastníci možnosť zoznámiť sa okrem tradícií - detské hry, piesne a tance – aj so zvyklosťami a s tradičným krojom danej folklórnej oblasti.

Detského folklórneho festivalu sa už tradične zúčastňuje veľký počet detí, za najväčší prínos považujeme vzbudenie záujmu o folklór a tradície nielen u účastníkov, ale prostredníctvom nich aj v ich komunite. Zo skúseností je zrejmé, že deti, ktoré sú vychovávané v takomto duchu, si zachovajú aj v dospelosti svoje korene a majú blízky vzťah k folklóru a k tradíciám. Mnohí z nich sa stanú členmi dospelých ľudovoumeleckých amatérskych alebo aj profesionálnych súborov. Festival slúži aj na to, aby sme mali prehľad o existujúcich a dobre fungujúcich detských folklórnych skupinách, tanečných súboroch a samozrejme aj o sólistoch v regióne.

Kolektívy, ktoré sa v minulých rokoch pravidelne zúčastňovali tohto podujatia sú: detské tanečné súbory Boglárka a Kis Boglárka z Jesenského, DFS Csicsóka pri ZŠ v Rimavských Janovciach, DFS Kisbarkó pri ZŠ v Hosticiach, DFS Iglice pri ZŠ Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote, Detský citarový súbor pri ZŠ v Gemerskom Jablonci, DFS Nefelejcs pri ZŠ v Bátke, Mládežnícky tanečný súbor pri Gymnáziu reformovanej cirkvi Mihálya Tompu v Rimavskej Sobote, detské tanečné súbory Kis Rakonca a Szederinke z Fiľakova, detský tanečný súbor Kis Gömör z Rimavskej Soboty, detské tanečné súbory Kis Nógrád a Dobogó z Radzoviec (okr. Lučenec), mládežnícky tanečný súbor Rakonca z Fiľakova.

Aj keď osud to momentálne zariadil inak, veríme, že aj 27. ročník tohto pekného festivalu sa nám podarí uskutočniť ešte v tomto roku!

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram