Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Detský folklórny súbor Čížiček

DFS Čížiček pôsobí pri MsKS a ZUŠ v Tisovci. Umeleckou aj organizačnou vedúcou kolektívu je Mgr. Jana Kostková, učiteľka ZŠ v Tisovci. Ďalšou organizačnou vedúcou je Mgr. Patrícia Cavarová a korepetítorkou je Mgr. Ľubica Sabová zo ZUŠ v Tisovci.

Informácie o súbore

V kronike MsKS a FS Tisovec sa prvý záznam o detskom folklórnom krúžku datuje zo dňa 14.12 1990, keď sa deti pod vedením Silvie Manicovej predstavili na folklórnom vianočnom večeri. Za jeden mesiac sa naučili tisovské piesne a tance. Samotný názov Čížiček sa prvýkrát v kronike objavil 26. 6 1994 na folklórnych slávnostiach v Klenovci. V DFS  Čížiček tancujú deti od 5 do 13 rokov. V súčasnosti vedie súbor Jana Kostková a na akordeóne ich doprevádzajú Ľubica Sabová a Patrícia Cavarová. 

DFS Čížiček z Tisovca vystupuje najmä na menších podujatiach  organizovaných mestom ako sú: Rozsvietenie vianočného stromčeka, privítanie Mikuláša, Dni mesta, Úcta k starším, MDŽ, ...  DFS  je už niekoľko rokov súčasťou účinkujúcich v detskom programe Gemersko – malohontských folklórnych slávností na Klenovskej Rontouke, ako aj na podujatí Spieva celá Polhora, v Polhore. Radi by obnovili hudobné a spevácke pásma, ktoré dostali od zakladateľky a bývalej vedúcej Marianny  Perenčajovej Byssovej.

Vo svojom kolektíve by v budúcnosti veľmi radi medzi sebou privítali najmä chlapcov, ktorí im chýbajú, čo ovplyvňuje aj tvorbu programov. Aj napriek tomu, že počet detí z roka na rok klesá a deti inklinujú viac k športovým krúžkom, veríme, že sa im po pandémii podarí urobiť reštart a získajú ďalších zanietených tanečníkov, spevákov. Je to náročná práca ale vedúce súboru sa nevzdávajú a veria, že sa im podarí ponúknuť zaujímavý program na nácvikoch, vystúpeniach.

Kolektív je kamarátsky, ba až priam rodinný, zažijú veľa veselých chvíľ. Aj prostredníctvom vystúpení majú deti možnosť prezentovať sa na verejnosti a zároveň odovzdávať radosť ďalším, publiku. Podarilo sa im obohatiť krojáreň o nové kroje a krpce, z čoho majú veľkú radosť. V aktuálnej situácií  majú aj oni nútenú prestávku. Ich najväčšou túžbou a snahou je začať opäť pracovať a nájsť spôsob ako medzi seba prilákať nových členov, zapáliť ich pre folklór. Veríme, že po skončení tejto neľahkej situácie sa deti znova pustia s chuťou do práce a prídu medzi nich noví členovia, v čom im veľmi držíme palce.

V repertoári súboru majú hlavne tisovské ľudové piesne, detské hry a zvykoslovie.

Kontakt na FS (web, e-mail, telefón): Kostková Jana 0904 980 867, kosinka@centrum.sk

Zdroj: Mgr. Jana Kostková, spracovala Mgr. Stanislava Zvarová

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram