Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

41. Daxnerov Tisovec

8. decembra 2023 Gemersko-malohontské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja a Mesto Tisovec usporiadali 41. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec.

Na úvod prehliadky  zaspieval domáci Mužský spevokol, ktorý vznikol v roku 1877 a nesie meno zakladateľa a prvého dirigenta, Dr. Samuela Daxnera. Je to najdlhšie existujúci spevokol na Slovensku, ktorý spieva bez akejkoľvek prestávky a prerušenia svojej činnosti. V spevokole sa vystriedalo 10 dirigentov, v súčasnosti už  vyše tridsať rokov jeho dirigentkou je Mgr. Gabriela Rufusová.  

Ako ďalší vystupoval Miešaný spevácky zbor Bona fide, ktorý pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a pôsobí ako spevácky zbor mesta už 53 rokov! Svojim spevom potešujú nielen Rimavskú Sobotu, okolité dediny, či kúpeľné mestá Číž a Brusno, ale potešili aj Prahu, Kolín, Paríž, Srbsko i Taliansko. Jeho dirigentami, ktorí zanechali osobitnú pečať boli Tibor Gabonáš, Elena Pusztayová, Gabriela Rufusová i Soňa Langová. Už vyše štvrťstoročia vedie zbor Jana Dobrocká.  

Prehliadka pokračovala vystúpením Speváckeho zboru Quirin z Revúcej, ktorý bol založený v októbri roku 2005. V súčasnosti má 25 členov a vedie ho Jaroslav Petr a Renáta Brezovská. Quirin má za sebou mnoho úspešných vystúpení tak doma, ako aj za hranicami Slovenska: vo Francúzku, v Maďarsku a v Českej republike, tento rok sa zúčastnil Medzinárodnej súťaže speváckych zborov „Černomorskie zvuci“, kde úspešne prezentoval Slovensko a získal ocenenie za umelecký prejav.

Ďalším účinkujúcim večera bol domáci Miešaný spevácky zbor Nôta, medzi speváckymi zbormi tejto prehliadky. Svoju činnosť začal v roku 2016. Pravidelne vystupuje počas tzv. Clementisových dní v Tisovci a tiež pri slávnostných bohoslužbách v rímsko-katolíckom kostole. V súčasnosti má 23 členov a vedie ho Mgr. Marta Svobodová a Mgr. Milan Matucha. Po programe speváckeho zboru Nôta - ktorým očarili celé obecenstvo – nasledoval Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza z Rimavskej Soboty, ktorý od svojho založenia v roku 2007 reprezentuje svoje mesto nielen  na regionálnej úrovni ale aj za hranicami Slovenska. Dvakrát mal úspešné vystúpenie na Medzinárodnom festivale speváckych zborov: v roku 2018 v Krakove a tohto roku v Budapešti. Od svojho založenia sa zúčastňuje kvalifikačnej súťaže maďarských speváckych zborov na Slovensku – Kodályove dni, kde dvakrát získal strieborné a dvakrát zlaté pásmo - naposledy v máji tohto roku. V súčasnosti funguje pod vedením dirigenta Szilárda Sósika.

Posledným účinkujúcim prehliadky speváckych zborov Daxnerov Tisovec bol vzácny hosť z Banskej Bystrice, komorný spevácky zbor ARS VOCALIS, ktorého dirigentkou je Mgr. art. et Mgr. art. Andrea Bošeľová. Spevácky zbor má vo svojom repertoári predovšetkým chrámovú hudbu rôznych štýlových období. Organizuje samostatné koncerty, spieva na zborových festivaloch. Zúčastnil sa viacerých celoštátnych i medzinárodných súťažných prehliadok, odkiaľ si odniesol ocenenia v podobe zlatých, strieborných aj bronzových pásem, ako aj ceny za dramaturgiu, za hlasovú kultúru a cenu za interpretáciu skladby súčasného skladateľa. Za svoj krásne zostavený a podaný repertoár dostali veľký potlesk od svojich „kolegov“-spevákov a od spokojných divákov.

V závere prehliadky Daxnerov Tisovec vo svetle sviečok v podaní všetkých prítomných spevokolov zaznela tradičná vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc.

Poďakovanie všetkým účastníkom vyjadrili odovzdaním ďakovných listov primátor mesta Tisovec Ján Vengrín a riaditeľka Gemersko-malohontského strediska v Rimavskej Sobote Darina Kišáková.

Súčasťou podujatia bola aj predajná výstava ručných prác ľudových remeselníkov ( Eva Dolinajová, Andrea Figľušová,  Mária Gottliebová, Erika Denešová, Karolína Krišková, Soňa Hrončeková, Beáta Cibuliaková, Petra Kertész) pod názvom Vianočná nálada vo vestibule kultúrneho domu. Návštevníci mali možnosť nielen  obdivovať, ale aj  zakúpiť si rôzne vianočné darčekové predmety.

41. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých Daxnerov Tisovec 2023 sa skončil spoločnou večerou v dobrej nálade, v porozumení a v krásnej predvianočnej atmosfére.

Podujatie z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia.

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram