Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Detský folklórny súbor MLADOSŤ v Klenovci

Detský folklórny súbor Mladosť v Klenovci vznikol v roku 1968 a za obdobie svojho pôsobenia prešiel viacerými názvami ako Radosť, Polianka a Mladosť. Začiatky organizovaného detského folklóru podľa kroniky Základnej školy Vladimíra Mináča v Klenovci siahajú až do roku 1958, kedy bol uvádzaný ako krúžok. Vedúcimi folklórneho krúžku, neskôr folklórneho súboru od jeho vzniku boli manželia Elena a Milan Ľaudisovci, Marta Lásková, Slavomíra Múková, Pavel Dovala, Ľubomír Dovala a manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci.

Zriaďovateľom súboru je Obec Klenovec, RODON Klenovec, ZŠ s MŠ V. Mináča v Klenovci.

V tomto kolektíve v súčasnosti pôsobia deti vo veku od 10 do 15 rokov.

Okrem tanečnej zložky pracuje pri súbore dievčenská spevácka skupina, heligonkári, sólisti speváci. Vo svojom repertoári majú spracované piesne, tance a zvyky hlavne z obce Klenovec, ale i zo širšieho regiónu Gemera – Malohontu, a tiež z goralskej a zemplínskej oblasti.

DFS Mladosť sa predstavil na mnohých domácich podujatiach, ale svoje umenie predviedol aj na folklórnych festivaloch GMFS Klenovská rontouka, vo Východnej, na Koliesku v Kokave nad Rimavicou, v Kežmarku, na Zamagurských slávnostiach v Červenom Kláštore, v Detve, na Gemerskej podkovičke v Revúcej, v Rejdovej, na Očovskej hrude v Očovej, na Slovenskom mitrovaní vo Veľkých Teriakovciach.

Zo zahraničných zájazdov to boli Ukrajina, Francúzsko, Srbsko a medzinárodné festivaly v Poľsku, Maďarsku, Česku, v Rumunsku, kde získali cenu za najlepší programový blok a v Srbsku – Starej Pazovej.

Počas svojej existencie získali mnoho ocenení na regionálnych, krajských a celoštátnych súťažiach hudobného folklóru a choreografií. V roku 2008 získal súbor striebornú medailu Matice Slovenskej a medailu Daniela Gabriela Licharda, ktorú jej udelilo Národné osvetové stredisko v Bratislave. V roku 2012 so súborom nahrala RTVS pre reláciu Kapura  vianočné koledy a vinše v Mlyne vo Veľkých Teriakovciach. V júni 2014 sa konal v Kultúrnom dome v Klenovci  slávnostný galaprogram pri príležitosti 45 rokov od vzniku Detského folklórneho súboru Mladosť v Klenovci. Na Gemersko – malohontských folklórnych slávnostiach Klenovská Rontouka bola v roku 2014 súboru udelená „CENA STAROSTKY OBCE“.

So súborom vedúcim pomáhajú taneční pedagógovia Bc. Zuzana Jakabšicová, Lucia Zvarová, Renáta Brndiarová. Korepetítormi súboru sú Ján a Martin Kožiakovci.

Nie je jednoduché a ľahké vytvárať zaujímavé voľnočasové aktivity pre naše deti a mládež v dobe, ktorá je technicky vyspelá, ale zároveň sa vytráca vzťah k hodnotám kultúrneho dedičstva. O to viac si vedúci súboru vážia, že sa predsa nájdu rodičia, ktorí svoje deti vedú týmto smerom a nabádajú ich poznávať a uchovávať tradičnú ľudovú kultúru svojich predkov.

Nie je jednoduché pracovať s krehkou detskou dušou, formovať ju a chrániť pred všetkými negatívnymi javmi, ktoré ju v súčasnej dobe môžu ohrozovať.

Aj vďaka poznávaniu histórie svojho regiónu, učeniu sa techniky tanca, spevu, hudby, tanečných motívov rôznych regiónov, poznávaniu tradičných remesiel a ich techník, majú šancu získavať nové vedomosti a zručnosti.

Vďaka vystúpeniam a prezentáciám sa na obecnej, regionálnej, slovenskej, či zahraničnej pôde, zvyšuje sa ich rozhľad a poznanie európskeho kultúrneho dedičstva.

Detský svet je krásny a lepší, ak im my, dospelí, nezabúdame venovať svoj čas, aby cítili našu dobrotu, lásku a že sú pre nás najdôležitejšími na svete. Ako povedal Maxim Gorkij : „Dieťa je živý kvet zeme.“ Preto starajme sa o svoje kvety zeme, aby rástli a kvitli do krásy, aby raz mohli to krásne a dobré odovzdávať ďalším kvetom zeme.

Spracovala: Mgr. Stanislava Zvarová

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram