Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Detský folklórny súbor Zornička z Klenovca

Detský folklórny súbor Zornička v Klenovci vznikol v roku 1994,  na základe miestnej prehliadky malých speváčikov Zorničkin slávik.

Jeho zakladateľmi boli manželia Stanislava a Jaroslav Zvarovci, ktorí sú aj súčasní vedúci.

V tom čase bol veľký záujem detí a nebolo možné takú veľkú skupinu viesť v jednom kolektíve, v tak rozdielnom vekovom zložení. Preto sa vedúci rozhodli vytvoriť pre najmenších od 4 – 10 rokov DFS Zorničku, ktorá pracovala v dvoch skupinách, kde ich zároveň pripravovali do DFS Mladosť. V súčasnosti je to od 6 – 10 rokov.

Zriaďovateľom je Obec Klenovec, o. z. RODON Klenovec a ZŠ s MŠ v Klenovci.

S týmto kolektívom vedúcim pomáhajú Renáta Brndiarová, Lucia Zvarová a korepetítor Martin Kožiak a Ján Kožiak.

Počas 26 ročnej činnosti prešli súborom stovky detí. Je to čoraz náročnejší proces aj z dôvodu odchodu malých školáčikov do iných miest a tiež odlivom mladých za prácou a ich usadenie sa v iných lokalitách. Tiež je problém čím ďalej menšia pohybová zdatnosť detí a tak sa musí hľadať iný spôsob práce. Tanečná príprava v tomto kolektíve je hravou formou, ktorou sa učia základné motívy, rytmiku. Vedúci sa venujú príprave sólistom speváčikom, v prípade záujmu sa deti učia hru na heligónku. Pri tomto kolektíve pôsobí aj spevácka skupina, niekedy sa podarí vypracovať aj chlapčenská skupina, ale väčšinou pracuje len dievčenská.

Ich repertoárom sú hlavne detské ľudové hry a zvykoslovie z obce Klenovec.

Pri činnosti s týmto kolektívom pomáhajú aj starší tanečníci z DFS Mladosť a z FS Vepor. Takto sa snažia, aby tieto kolektívy spolupracovali, mali takú „rodinnú“ väzbu.

Okrem tanečnej, speváckej prípravy sa venujú aj poznávaniu tradičných remeselných techník. Navštevujú remeselných majstrov v ich dielňach, alebo majstri, hlavne výrobcovia hudobných nástrojov prichádzajú za nimi. Prezentujú im výrobu, aj hru na hudobných nástrojoch.

Počas letných prázdnin deti od 9 rokov sa už od roku 2002 mali možnosť stretnúť s remeselnými technikami aj na remeselnom tábore Remeslo má zlaté dno, ktorý organizuje Občianske združenie RODON Klenovec, v spolupráci s MKS pri Obci Klenovec a GMOS v Rimavskej Sobote. Aj takto sa snažíme deťom prinášať informácie, že život našich predkov bol spojený s ťažkou prácou, popri ktorej dokázali vytvoriť krásne piesne, dokázali sa aj zabaviť.

Deti z DFS Zornička Vystupujú na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach v obci Klenovec, ale i v regióne. Účinkovali na festivaloch: Koliesko v Kokave nad Rimavicou, Rejdová, v obci Mučín, na podujatí Dedina ožíva v Drienčanoch. Pravidelne účinkujú na  GMFS Klenovská Rontouka, na detskom folklórnom festivale Gemerská podkovička v Revúcej. V roku 2005 sa sólisti predstavili spolu s DFS Mladosť na medzinárodnom festivale  v Deve v Rumunsku a v roku 2012 sa niektorí členovia zúčastnili na medzinárodnom festivalie v Srbsku - Stará Pazova. V tom roku nahrávali do relácie Kapurka, ktorú vysielala STV 2, vianočné koledy a vinše, v Mlyne vo Veľkých Teriakovciach. Pravidelne sa zapájajú do súťaží choreografií, hudobného folklóru, kde hlavne so sólistami speváčikmi, ale aj speváckymi skupinami mali pekné úspechy.

Vo svojom repertoári majú spracované vianočné vinšovanie a koledovanie, detské hry.

Choreografie: Sial Peter proso..., Mišo sa nám vrátil zo sveta..., Daj, Bože, slnca..., Hráme sa na lúke..., Oli, oli, Janko..., Zlatá brána....Na zelenej lúke...

Naše úspechy:

V roku 2006 dievčenská spevácka skupina Zornička získala na regionálnej súťaži zlaté pásmo s postupom na krajské kolo, spolu so sólistkou Deniskou Parobekovou.

 V roku 2007 v súťaži v choreografií  s choreografiou Poďmo sa hrať postúpili do krajského kola, kde získali strieborné pásmo.

V roku 2008 sólistka speváčka Lucia Zvarová, získala zlaté pásmo na regionálnej a krajskej súťaži a strieborné pásmo na celoslovenskej súťaži sólistov spevákov.

V roku 2009 v súťaži sólistov spevákov v Hronseku získala striebornú Hronseckú lipovú ratolesť.

V roku 2010 na regionálnej súťaži Detského hudobného folklóru kategórii sólisti inštrumentalisti získal heligonkár Peter Medveď zlaté pásmo. V kategórii speváckych skupín získala chlapčenská spevácka skupina na regionálnej aj krajskej súťaž zlaté pásmo a postúpili do Likavky na celoštátne kolo kde získali bronzové pásmo .

V roku 2011 zlaté pásmo sólistov spevákov získala Lucka Zvarová.

2012 získali na regionálnej súťaži sólistov spevákov Lucka Zvarová a Viktorka Mesiariková

V roku 2015 na súťaži Slávik Slovenska sa do celoštátneho kola prespievala Alžbetka Váradiová a získala 2. miesto, takže strieborného slávika.

V roku 2016, keď zo súťaže Zlatá strunka postúpila dievčenská spevácka skupina Zornička na krajské kolo, kde získali postup na celoslovenskú súťaž do Habovky. Tam, v silnej konkurencii získali Zlaté pásmo, čo dievčatá veľmi potešilo a dodnes, skoro v tej istej zostave spolu spievajú, ale už v DFS Mladosť v Klenovci.

Vedúci súboru ale za najväčší úspech považujú to, že deti majú vzťah k ľudovej kultúre, k poznávaniu svojej histórie a sú ochotní sa v tomto smere rozvíjať.

V roku 2018  na súťaži Detského hudobného folklóru ZLATÁ  STRUNKA 

Získali v kategórii sólisti speváci Andrejka Rapčanová  -  Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž  Vidiečanova Habovka a postup na Hronseckú lipovú ratolesť, kde sa umiestnila v striebornom pásme.

V roku 2019 z regionálnej súťaže sólistov spevákov postúpila Andrejka Rapčanová, na krajskú súťaž sólistov spevákov, Hronseckú lipovú ratolesť v Hronseku, kde získala 1. miesto.

Aktivity súboru by sa nedali realizovať bez spolupráce rodičov, ktorým vedúci ďakujú. Ďakujú aj členom Folklórneho súboru VEPOR, ako aj zriaďovateľovi. Táto voľnočasová aktivita si vyžaduje veľa času, nakoľko ku všetkému sú potrebné financie, či na kroje, sústredenia, tvorivé dielne, k tomu pomáhajú úspešné projekty, ktoré vypracovávajú a realizujú tiež vedúci súboru. Všetko si to vyžaduje množstvo voľného času. Okrem písania, realizovania projektov, samotná príprava nácvikov, zbieranie a spracovávanie materiálov  pre hudobné, spevácke a choreografické diela. Najviac ale ďakujú samotným deťom a veria, že aj v tejto dobe, keď sa nemôžu stretávať, v ich srdiečkach je stále miesto pre folklór a pre prácu vo folklórnych kolektívoch. Veria, že sa už čoskoro budú môcť opäť spolu stretnúť.

Zdroj: DFS Zornička

Spracovala: Stanislava Zvarová

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram