fbpx

Dotyky s históriou

Niekoľkoročnú tradíciu v činnosti Gemertsko – malohontského osvetového strediska píše aj projekt  zameraný na priblíženie histórie prostredníctvom  návštevy sakrálnych pamiatok, starobylých kostolíkov, rodných domov, pamätníkov našich národných dejateľov DOTYKY S HISTÓRIOU.

Toto podujatie sme organizovali každoročne v mesiaci jún a bolo prioritne určené pre účastníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia – deti z detských domov a seniorov. Keďže sme kvôli epidemiologickým opatreniam v súvislosti s ochorením Covid-19 ani tento rok podujatie nemohli organizovať, priblížme si ho aspoň takto:

Zdieľam