Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

DOTYKY S HITÓRIOU

6. decembra 2019
Kategória:

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote bolo organizátorom  už VIII .ročníka projektu DOTYKY S HISTÓRIOU, ktorý bol zameraný na priblíženie  histórie prostredníctvom návštevy sakrálnych pamiatok, starobylých kostolíkov, rodných domov, pamätných izieb a pamätníkov našich dejateľov. Projekt bol realizovaný v dvoch etapách, I. etapa sa konala  9. augusta 2019 a vybrali sme sa po severnej  trase Gotickej cesty – navštívili sme kostoly  vo Veľkých Teriakovciach, v Rimavskej Bani, v Rimavskom Brezove a v Tisovci. II. etapa sa konala  15. novembra 2019 a navštívili sme časť južnej trasy Gotickej cesty – kostoly  Rimavskej Sobote, Rimavskej Seči, v Žípe.

                Spestrením daného projektu bola aj obrazová a zvuková produkcia, ktorej obsah sa týkal práve kultúrneho dedičstva, kostolíkov, ktoré sa nachádzajú po celej trase Gotickej cesty v regióne Gemer – Malohont.  So spomínaného, ale i z osobných zážitkov z návštevy kostolíkov si účastníci tohto projektu overili získané vedomosti vo vedomostnom kvíze.

                Do projektu boli  zapojené deti  zo ZŠ, detských domovov, ale aj seniori z Domova dôchodcom a domova sociálnych služieb.

               Projekt    finančne podporilo  Ministerstva kultúry SR

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram