Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Folklórna skupina LEVENDA z Muráňa

6. novembra 2020

Folklórna spevácka skupina LEVENDA v Muráni vznikla v roku 1991 z členiek Zboru pre občianske záležitosti v Muráni. V tom období súčasný Revúcky okres patril územnosprávne pod okres Rožňava. Na podnet Gemerského osvetového strediska v Rožňave vytvorili zvykoslovné dielo Dožinky, s ktorým sa predstavili na Folklórnom festivale v Rejdovej a v Slavošovciach.

Vedúcou skupiny je Mgr. Eva Struhárová, ktorá skupinu aj hudobne sprevádza na akordeóne.

Názov skupiny je pomenovaný podľa najvzácnejšej rastliny Muránskej planiny Lykovec Muránsky, ktorý sa nárečovo nazýva Levenda. Patrí medzi prísne chránené druhy, má ružové, výrazne voňajúce kvety.

Folklórna spevácka skupina pôsobí pri Obecnom úrade v Muráni. Na začiatku spevácku skupinu tvorili prevažne ženy. Od roku 2007 pribudli do skupiny aj muži. Okrem folklórnych tradícií a spevu ľudových piesní sa venujú aj piesňam umelým a to zhudobneným básňam Antona Macáka – Bystríka Muránskeho,  rímskokatolíckeho kňaza, ktorého básne zhudobnil Ján Čambal. Práve pri oslavách nedožitého 100. výročia narodenia a 35. výročia úmrtia Antona Macáka, vystupovali so speváčkami aj muži, ktorý v skupine aj naďalej zotrvali. V roku 1997 v spolupráci s obcou Muráň a Slovenským rozhlasom Banská Bystrica nahrali a vydali hudobnú kazetu pod názvom „Krásny kraj muránsky“. Na prvej strane kazety sú piesne autorov B. Muránskeho a J. Čambala, v ktorých ospievali krásu Muráňa a Muránskej planiny. Na druhej strane sú ľudové piesne z Muráňa a okolia.

Súťažná prehliadka Nositelia tradícií, Revúca 2019

Od roku 1991 ženská spevácka skupina Levenda vystupovala na folklórnych slávnostiach v Rejdovej, na Roku na Gemeri v Slavošovciach s  folklórnymi scénkami a tradíciami: Dožinky, Na priadkach, Prípravy na svadbu, Hrabanie sena, Od Lucii do Krašúna. Ďalej vystupovali na Zbojskej pri Tisovci, v Osrblí, na okresných a krajských prehliadkach speváckych skupín seniorov vo Zvolene, v Brezne, v Revúcej, na Klenovskej Rontouke, Dni mesta Revúca, Stretnutí troch generácií v Revúcej, na Dňoch Mikroregiónu Muránska planina – v Čiernom Balogu, v Michalovej, v Pohronskej Polhore, v Tisovci, v Muráni, v Muránskej Dlhej Lúke a tiež na miestnych oslavách Dni obce Muráň, SNP. Účinkujú v ZPOZ – Človek človeku na občianskych pohreboch, sobášoch, pozdravení jubilantov, pri stretnutiach bývalých žiakov zo ZŠ atď.  V roku 2013 prezentovali Banskobystrický kraj na celoslovenskej prehliadke Jednoty dôchodcov Slovenska vo Zvolene svojim programovým blokom Dožinky.

Predstavili sa na súťažných regionálnych prehliadkach Nositelia tradícií a hudobného folklóru Nôty Gemera a Malohontu, ktoré organizuje Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote.

Členovia speváckej skupiny sa na svojich nácvikoch stretávali raz týždenne v pondelok, pred vystúpením aj viackrát. V súčasnosti kvôli opatreniam COVID-19 je ich činnosť pozastavená.

Veríme, že všetko v zdraví zvládneme a opäť sa budeme môcť stretnúť so vzácnymi ľuďmi. Zaspomínať spolu s nimi na život našich predkov, tak, ako sme ich počúvali pri terénnom výskume v roku 2016, v rámci projektu Roztratené zrnká.

Roztratené zrnká, Muráň 2016

Vďaka členom Folklórnej skupiny Levedna sme získali množstvo jedinečných spomienok z ich mladosti, rodinných spomienok, obyčajov ale i krásnych piesní. V spomienkach máme jedinečný spev a nárečie týchto vzácnych ľudí.

Spracovala Mgr. Stanislava Zvarová
Zdroj: Muránske noviny č. 5/2012 a archív GMOS

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram