Mapa stránky

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Gemersko-malohontské
osvetové stredisko

Zriaďovateľ

Folklórna skupina Revúška z Revúčky

15. decembra 2020

Folklórna skupina Revúška vznikla v roku 2012, na základe projektu Roztratené zrnká, ktorý realizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote, v spolupráci s Miestnym kultúrnym strediskom pri obci Klenovec a o. z. RODON Klenovec.

Cieľom tohto projektu bolo zaznamenať spomienky, zaujímavé príbehy, nárečie a zachovanie tradičnej ľudovej kultúry Gemera – Malohontu. Účastníci, informátori výskumu zistili, že majú čo ponúknuť nielen divákovi, ale aj svojim deťom pripomenúť zabudnuté.  Zopár dobrovoľníkov sa tak spojilo a odprezentovalo zvyky a piesne obce Revúčky, miestnej časti Revúcej. Objavili medzi sebou rozprávačov, spevákov a interpretov hry na hudobné nástroje i staré, takmer zabudnuté piesne. Terénny výskum tak podnietil vznik folklórnej skupiny, ktorá rozvíja a prezentuje zvykoslovie tejto obce. Vedúcou je Bc. Viera Repáková.

Prvýkrát sa prezentovali v roku 2012 na Gemersko – malohontských folklórnych slávnostiach - Klenovská Rontouka v Klenovci so svojimi zvykmi a piesňami z Revúčky.

Aj keď dobrovoľná  Folklórna skupina Revúška  pôsobí v našom folklórnom hnutí krátko, má za sebou niekoľko desiatok  vystúpení pri rôznych príležitostiach po okolitých mestách a obciach. Prezentovala sa v programoch folklórnych festivalov v Klenovci, Rejdovej, Heľpe, Východnej, Zuberci a zúčastnila sa niekoľkých regionálnych prehliadok.

Vo svojom voľnom čase, na vlastné náklady sa snažia rozvíjať svoju činnosť, uchovávať a prezentovať tradičnú ľudovú kultúru Stredného Gemera. Folklórna skupina má 23 členov (5 muzikantov, 8 chlapov,  9 žien a 1 vedúcu). Hudba účinkuje pod vedením primáša a zároveň druhého huslistu pána Mariana Derdáka. Ďalšími členmi ľudovej hudby sú: 1. husle jeho brat Pavol Derdák, kontrabas – Marián Oláh ml., viola – Marian Oláh st., akordeón – Ľubomír Repák ml.  

Prezentujú piesne pastierske, vojenské, regrútske, svadobné, ľúbostné, rôzne balady a iné... Ženy z folklórnej skupiny robia i čepčenie – tzv. „zavíjanky“ neviest na svadbách. Venujú sa pečeniu tradičných koláčov a vareniu tradičných jedál tejto obce. Spracovali a odprezentovali zvyky ako  liatie olova na Ondreja, priadky, páračky, fašiangy. So svadobným zvykom Vešer pod oblokom sa folklórna skupina predstavila na regionálnej súťaži Nositelia tradícii a z regionálnej súťažnej prehliadky postúpila na krajskú súťažnú prehliadku, kde sa umiestnila v striebornom pásme. 

Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote ďakuje týmto úžasným ľuďom za ich činnosť, za rozvíjanie a uchovávanie tradícií našich predkov. Želáme im veľa úspechov pri ďalšej činnosti, ale aj veľa chuti a radosti z toho, čo robia na úkor svojho voľného času. Želáme im všetkým hlavne veľa zdravia a síl aby budúci rok 2021 im priniesol množstvo krásnych chvíľ pri prezentácii ľudového umenia.

Spracovala Stanislava Zvarová na základe podkladov od vedúcej skupiny Bc. Viery Repákovej a archívu GMOS

Hľadať

Spojte sa s nami

Digitálny sprievodca

Digitálny sprievodca kultúrnymi službami Banskobystrického samosprávneho kraja
Otvoriť sprievodcu

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo

Partneri

fond-na-podporu-umenia-logo
kult-minor-logo
akoi-logo
rimava-sk-logo
radio-regina-stred-logo
v-obraze-logo
Logo-GMOS

Gemersko -malohontské
osvetové stredisko

Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské osvetové stredisko
Jesenského 340/5
979 01 Rimavská Sobota

Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh

Zriaďovateľ:

BB samospravny kraj logo

Hľadať:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram